Lumis HFT™

En komplett lösning för högflödesbehandling (HFT)

  • Lumis högflödesterapi ResMed-apparat utan luftfuktare
  • Lumis högflödesterapi ResMed-enhet
Lumis högflödesterapi ResMed-apparat utan luftfuktare
Lumis högflödesterapi ResMed-apparat utan luftfuktare
Lumis högflödesterapi ResMed-enhet

Lumis HFT™

En komplett lösning för högflödesbehandling (HFT)

Lumis HFT är utformad för att ge KOL-patienter med kronisk hosta med slemproduktion tillgång till befuktning och högflödesbehandling i hemmet. Med inbyggd trådlös anslutning ger Lumis dig möjlighet att monitorera alla patienter med andningssjukdomar i AirView, ResMeds säkra*, molnbaserade patienthanteringssystem.
Upptäck en komplett, uppkopplad lösning som består av Lumis HFT, AcuCare HFNC och AirView.

Förenkla vardagen med en lättanvänd apparat för HFT

Lumis HFT ger uppvärmd, befuktad luft hela natten** – med eller utan syrgas – med justerbara inställningar för flöde, temperatur och befuktning.

Användargränssnittet har designats för att vara intuitivt och enkelt att navigera i. Den uppvärmda befuktaren HumidAir™ och den uppvärmda luftslangen ClimateLineAir™ är enkla att ta isär och rengöra och kan också återanvändas.

Lumis HFT är liten, lätt och tyst*** är utformad för att ge behaglig behandling i hemmet och vara en diskret del av patientens vardag.

lumis-högflödesbehandling-patient-hemma

Enkelt att ställa in, titrera och följa patientens behandling

högflödesbehandling-syrgas-kol-patient-hemma-installation (mobil)

Det går snabbt och enkelt att att ställa in och titrera behandlingen för en ny patient med bara tre inställningar och ett lättanvänt gränssnitt. Du kan även tillföra och befukta syrgas för KOL-patienter som får långvarig syrgasbehandling (LTOT) och har kronisk hosta med slemproduktion.

Lumis HFT kan användas med standardreservdelar och tillbehör för ResMed Air10, till exempel filter, befuktare och slangar. Det underlättar såväl utbildning som underhåll och logistik.

Få full inblick hela tiden

Identifiera och felsök problem snabbt kan hjälpa dig att förbättra följsamheten och minska antalet som avbryter behandlingen. Det kan dock vara svårt att hålla ett vakande öga på alla patienter. AirView för HFT ger dig möjlighet att monitorera

  • patientens behandlingstid och användningsmönster
  • SpO2-värden****, vilket kan vara användbart vid titrering eller uppföljning av HFT-patienter som behöver extra syrgas.

När du identifierar ett problem eller ett intressant värde kan du enkelt generera en förkonfigurerad rapport och dela den med kollegor och andra vårdgivare.

AcuCare HFNC

Kombinera Lumis HFT med ResMeds tåliga högflödesnäsgrimma AcuCare. Den är utformad för att vara enkel att tillpassa och kan användas för högflödesbehandling i hemmet i upp till 30 dagar.

Vill du veta mer om Lumis HFT?

Kontakta vår kundtjänst eller din lokala ResMed-representant.

Dokumentation för Lumis HFT

Användarguide, Snabbguide, Broschyr och Produktblad för Lumis HFT.

Vanliga frågor om Lumis HFT

Ljudnivån beror på vilken flödesinställning som valts, och ljud är alltid en subjektiv upplevelse. Apparaten är utformad för att vara så tyst*** att du ska kunna sova eller prata samtidigt som den används.

Ja. Det kan dock hända att behandlingen blir mindre effektiv om patienten andas genom munnen. ​

Med Lumis HFT registreras behandlings- och apparatdata som kan användas för att monitorera användningsmönster och behandlingstid. SpO2 kan mätas om apparaten är ansluten till en SpO2-monitoreringsenhet.

En kombination med nebulisatorer rekommenderas inte eftersom det höga flödet främjar koldioxidtransport.

Lumis HFT kan användas med eller utan extra syrgas.

Upp till 15 L/min extra syrgas kan tillföras från en syrgaskoncentrator med kontinuerligt flöde, från en syrgasbehållare i hemmet eller väggtillförsel på sjukhus. Vid behov kan ytterligare syrgas (från en separat enhet) ordineras av läkaren.

Lumis HFT har inga larmfunktioner, men varningar kan avges. För vissa varningar kan inställningarna ändras (t.ex. varningen för tom behållare), medan andra alltid är aktiva. ​

Nej, invasiv användning och användning vid trakeostomi är kontraindikerat för Lumis HFT.

Uppvärmningen av apparaten tar 10–20 minuter från start, beroende på omgivningens temperatur. Rekommendationen är att patienten väntar tills uppvärmningen är klar innan behandlingen påbörjas. Torkläget inleds automatiskt när behandlingen avslutas och apparaten går över i standby-läge efter 90 minuter.

Nej. Syrgas tillsätts från syrgaskällan och blandas med inandningsluften i apparaten.

Luftfiltret ska bytas ut åtminstone var sjätte månad. Behållaren till den uppvärmda befuktaren ska bytas ut var tredje månad. Luftslangen ska bytas ut var sjätte månad. Slangisoleringen ska bytas ut om den blir sliten eller skadad.

Patienten måste väga mer än 30 kg. Det finns inga specifika åldersgränser.

Lumis HFT är utformad för att användas vid rumstemperatur (18–28 °C).

Lumis HFT har inbyggd trådlös anslutning och är kompatibel med AirView. Samma AirView-konto kan användas för att monitorera och hantera alla dina patienter med sömn- och andningsstörningar. Om du vill se enbart HFT-patienter kan du filtrera på typ av behandling under ”Alla patienter”.

Om du redan är registrerad för AirView kan du kontakta din ResMed-representant eller skicka e-post till support.airview[at]resmed.eu.
Om du inte har ett AirView-konto ännu kan du kontakta din ResMed-representant eller registrera dig här.

Kontakta oss om du vill få en demonstration först.

Såväl apparatanvändning och behandlingstid som SpO2-värden**** visas i diagram. Information och inställningar för apparaten visas på fliken Ordination. Patientens personliga information och vårdgivarinformation visas på fliken Patientinformation.

Innehållet i detta dokument är endast avsett för vårdgivare.

I användarguiden och den kliniska guiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkterna tas i bruk och under tiden de används.

Lumis HFT är inte lämplig för livsuppehållande behandling.

Använd endast näsgrimmor som rekommenderas av ResMed.

* AirView har utformats för att vara säkert i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv 2016/679 (GDPR) och nationella sekretesslagar. Vår värdtjänstleverantör i Europa är ett tredjepartsföretag som är certifierat enligt de strikta ASIP Santé-kraven i Frankrike och dessutom är ISO 27001-certifierat för värdlagring av medicinska data.

**Lumis kan användas i upp till 16 timmar med ett flöde om 15 l/min. Mer information finns i användarguiden. Inställd på befuktningsnivå 3, slangtemperatur 37 °C och omgivningstemperatur 23 °C.

*** ClimateLine Air: 38 dBA med osäkerhet på 2 dBA / ClimateLine Air och 5 l/min extra syrgas: 39 dBA med en osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt ISO 80601-2-74:2017 (HFT-funktionen).

**** I kombination med ResMeds SpO2-monitorering.