AirView™ för behandlingshantering

 • airview-för-patient-terapi-hantering-plattform
airview-för-patient-terapi-hantering-plattform
airview-för-patient-terapi-hantering-plattform

AirView™ för behandlingshantering

AirView kan anslutas till sömnapparater, ventilatorer och apparater för högflödesbehandling (HFT), så att du kan hantera och stötta patienter som får olika behandlingar på en och samma plattform.

I AirView visas apparat- och behandlingsinformation i lättlästa rapporter och översikter. Läs mer om de här funktionerna och vilka fördelar de har nedan.

Ett patienthanteringssystem för ResMeds sömnapparater och ventilatorer

AirViews avancerade funktioner för sömnapnébehandling

Avancerade funktioner för ventilationsbehandling

AirView och myAir i kombination förbättrar patientens följsamhet

dam vårdgivare-som-använder-airview-sömnbehandlingsprogram-resmed

87% följsamhet hos PAP-patienter som använder myAir och monitoreras med AirView under de första 90 dagarna.1

 

Intresserad av AirView? Be om en demonstration eller registrera dig


Om du vill se hur AirView fungerar med egna ögon visar en ResMed-representant gärna en onlinedemonstration. Du kan även registrera dig nu om du vill börja använda det direkt.

Vanliga frågor och svar om AirView för behandlingshantering

AirView laddas inte ned: du har tillgång till det online via en webbläsare. Specifikationerna för webbläsaren finns i den sista frågan i det här avsnittet.

Kontakta din ResMed-representant som kan gå igenom prisinformationen med dig.

Du kan be din ResMed-representant om en demonstration digitalt eller skicka en förfrågan här. Vi tillhandahåller också instruktionsvideor för funktionerna i AirView.

Vårt kundteam kan nås på support.airview@resmed.eu

Titta på en instruktionsvideo om hur man ändrar apparatinställningar på distans här. Observera att den här funktionen endast är tillgänglig med Air10- och Lumis-apparater.

Ja. Ta en titt på våra videohandledningar och vår felsökningsguide för Air10- och Lumis-apparater. Om du behöver hjälp med Stellar- och Astral-apparater kontaktar du support.airview@resmed.eu

På dekalen på baksidan av Air11-, Air10- och Lumis-apparaterna.

Du har två alternativ: klicka antingen på Kom åt patientjournal på sidan All behandling och ange tre uppgifter: patientens födelsedatum, apparatnummer och serienummer. Du kan också be patientens vårdgivare att koppla dig till patientjournalen.

RCM står för ResMed Connectivity Module. Du ansluter den här modulen till Stellar- eller Astral-apparaten för att upprätta en trådlös anslutning till AirView. Via modulen skickas data från apparaten till AirView så att du kan hantera patienter med mer komplexa vårdbehov på distans.

Det är ett system som gör att du kan överföra data från SD-kort eller USB-minnen i behandlingsapparaten, samt från ApneaLink Air, utan att det behövs några Java-appletar.

Hårdvarukrav

 • PC – Pentium 1,6 GHz eller högre med en aktiv internetanslutning
 • Minne – minst 500 MB RAM
 • Skärmupplösning – 1 024 × 768 (minimum)
 • SD-kortläsare (krävs för att ladda ned data från ett datakort)
 • USB-port

Operativsystemskrav
Något av följande:

 • Microsoft® Windows 7 32- eller 64-bitars (Home Premium och Professional)
 • Microsoft® Windows 8.1 (Home Premium och Professional)
 • Microsoft® Windows 10 (Home Premium och Professional)

Webbläsare
Något av följande:

 • Mozilla Firefox™ 42.0 eller senare
 • Google Chrome™ 86.0 eller senare
 • Microsoft Edge™ 87.0 eller senare

Ytterligare programvarukrav
Följande program (eller motsvarande) behövs för att ladda ned kortdata och visa exporterade data och rapporter från AirView, om så önskas.

 • Microsoft™ Office Excel™ 2007 eller senare
 • Adobe™ Acrobat™ Reader 10.0.1 eller senare
 • Oracle™ Java™ SE 8
 • ResMed Cloud Connect

Dokumentation

AirView-broschyr

Innehållet i detta dokument är endast avsett för vårdgivare. Se onlinehjälpen för AirView för relevant information om varningar och försiktighetsåtgärder att beakta innan och medan produkten används.

Referenser:

*Data från AirSense 11-apparater skickas till AirView inom en minut från att patienten tagit av masken. Data från Air10-apparater skickas en timme efter avslutat behandlingstillfälle. En viss fördröjning som beror på att tjänsten är molnbaserad kan förekomma. AirView kan också användas tillsammans med Stellar- och Astral-apparater som är anslutna till en trådlös modul. Den här konfigurationen innebär att data överförs en gång per dag vid en bestämd tidpunkt. Funktionen för data på beställning kan aktiveras med Astral- och Stellar-apparater. Kontakta din ResMed-representant för mer information.

**Gäller endast Air 10-, Air 11-, Lumis- och Lumis HFT-apparater.
*** AirView-inställningar får endast ändras av läkare eller i enlighet med en läkares ordination, efter analys av behandlingsdata. Notera att fjärrhantering av behandlingsinställningar inte är tillåtet i alla länder.
†AirView är inte avsett för titrering på distans. Rådgör med läkare kring eventuella ändringar du gör i behandlingsinställningarna som påverkar en gällande ordination.
‡I kombination med ResMeds SpO2-monitorering. Gäller endast Lumis, Astral och Stellar.

 1. Malhotra A, Crocker ME, Willes L, Kelly C, Lynch S, Benjafield AV. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy: A Retrospective Analysis. Chest. 2018 Apr;153(4):843-850. doi: 10.1016/j.chest.2017.11.005. Objective ID: B170639.