Trust Center

Data är viktigt. Med hjälp av data kan vi lösa problem, arbeta effektivt, bygga förtroende, bidra till självständighet och leverera bättre vård.

Data är också en grundsten för att kunna verka lagenligt och effektivt i en modern vårdmiljö. Förordningen om medicintekniska produkter (MDR) innehåller bestämmelser som innebär att ResMed behöver samla in, registrera och analysera data från medicintekniska produkter så att vi kan övervaka riskerna och förbättra prestanda, säkerhet och användarvänlighet. EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) styr också våra arbetssätt för att samla in, lagra och hantera dessa data på ett säkert sätt samtidigt som sekretessen skyddas.

 

Våra etiska värderingar och vår professionella integritet kräver att vi håller en hög standard inom efterlevnad av lagar och regler, datasäkerhet och patientsekretess. Om vi måste samla in data ser vi till att det sker på ett säkert sätt. Vi tar vårt ansvar gentemot patienter, kliniker och andra samarbetspartners på största allvar. Förtroende är lika viktigt som data.

ResMed skyddar alltid personuppgifter

Vården är en allt mer datadriven miljö. Ny teknik, som insamling av verklighetsdata (RWD), avancerade dataanalyser och maskininlärning, lägger grunden för förbättrad säkerhet, kvalitet och produktprestanda som inte går att uppnå på något annat sätt. Men personuppgifter är känslig information, framför allt inom vården, så vi vill vara öppna med hur vi samlar in, lagrar, använder och skyddar den.

ResMed är en samarbetspartner som:

Har tydliga värderingar. Vi arbetar målmedvetet för att säkerställa efterlevnad, säkerhet, kvalitet, prestanda, transparens och ansvarstagande. Vi håller hög etisk standard och har tydlig professionell integritet.

Tar vårt ansvar på allvar. Vi tillämpar noggrant utformade protokoll för säkerhet och sekretess för att kunna hantera data från miljontals produkter och användare på ett säkert sätt.

Följer strikta lag- och standardkrav. Vi följer relevanta förordningar och oberoende certifieringsstandarder av högsta kvalitet.

Investerar i kvalitet. Vi arbetar proaktivt med att följa upp hur våra produkter och lösningar fungerar i verkligheten för att se till att de håller den kvalitet, säkerhet och användarvänlighet som du och dina patienter förväntar er.

Arbetar innovativt. Vi bygger starka, säkra och digitalt uppkopplade ekosystem som snabbt bidrar till bättre patientvård.

Sätter människan i främsta rummet. Även i datadrivna miljöer är det alltid människor, patienter och personliga relationer som är vår verkliga drivkraft och inspirationskälla.