Högflödesbehandling i hemmet

dam som läser med sin Lumis HFT för KOL

Högflödesbehandling kan effektivt lindra kroniska KOL-symtom, till exempel slemhosta, som kan vara svåra att behandla med enbart standardbehandlingar. Läs mer om huvudfördelarna med och verkningsmekanismerna hos denna andningsbehandling och upptäck hur den kan användas i kombination med eller som ett alternativ till andra behandlingar mot KOL.

På den här sidan avser vi enbart högflödesbehandling i hemmet via näsan, som ges via en näsgrimma.

HFT i hemmet och GOLD-behandlingen mot KOL

HFT är gynnsamt för KOL-patienter med hypoxi med täta exacerbationer i GOLD-stadium C och D*.1,6,7 KOL-patienter i GOLD-stadium B kan också få symtomlindring6 HFT kan användas med eller utan syrgas.

HFT Högflödesbehandling diagram

Huvudfördelar med högflödesbehandling i hemmet

HFT är utformat för att ges via en näsgrimma för högflödesbehandling (NHFC). Detta ger en befuktad luftblandning, med eller utan syrgas, som är uppvärmd till mellan 31 °C och 37 °C. HFT i hemmet vid kroniska tillstånd ger vanligtvis med en flödeshastighet på 20–40 L/min. Syrgas kan ge med upp till 15 L/min om det behövs. Vilken inställning som används beror på vilka behov patienten har.

lumis-högflödesbehandling-patient-hemma

Verkningsmekanism för högflödesbehandling

Förbättrad sekrethantering

Eftersom HFT förbättrar ventilationen hjälper det patienter att ta djupare andetag, vilket kan hjälpa dem att avlägsna sekret. Genom att andas in varm befuktad luft kan sekretet också bli mer flytande och lättare att avlägsna. I kombination gör dessa mekanismer att patientkomforten ökar genom att sekret förhindras från att ansamlas och obstruktion i luftvägarna och hosta minskar.1

Mindre dyspné

HFT ökar det inspiratoriska flödet via näsan, vilket minskar nästäppa. Det högre flödet gör också att mer luft kommer in i luftvägarna, vilket förbättrar dyspné och underlättar andningsarbetet2-4. Patienternas energinivåer kan också öka tack vare att mer syre når lungorna och kroppen.

Mindre dead space

Ett ökat flöde bidrar till att de övre luftvägarna vädras ut. Detta förbättrar ventilationen genom att CO2 pressas ut och dead space minskar.5

Högre patientkomfort

Både patientgränssnittet och verkningsmekanismen hos HFT bidrar till högre komfort för patienten. Eftersom det är ett öppet system undviks problem som kan uppstå med konstant tryck och maskens passform. Patienterna kan prata och äta under behandlingen. HFT har en omedelbar och direkt effekt på sekret1 och andningsarbetet5 och ger snabb lindring.

Tillförsel av extra syrgas vid behov

Extra syrgas kan tillföras via HFT-apparaten från en syrgaskoncentrator med kontinuerligt flöde, från en syrgasbehållare i hemmet eller väggtillförsel på sjukhus. Den blandas med luftflödet, vilket gör att patienten får en jämn syrgasnivå utan att fördelarna med befuktad och uppvärmd luft som är grunden i HFT-behandling påverkas.

LTOT, HFT i hemmet och NIV-behandling i hemmet: likheter och skillnader

LTOT, HFT i hemmet och NIV i hemmet kan användas separat eller i kombination som behandling i hemmet för KOL-patienter.

 • LTOT, HFT och NIV i hemmet förbättrar syresättningen, minskar andningsarbetet och avlastar hjärtat.
 • HFT och NIV i hemmet kan även öka tidalvolymen, sänka andningsfrekvensen och förbättra PEEP.
 • HFT kan ge bättre sekrethantering och utvädring av dead space, vilket främjar komfort och behandlingstolerans.
 • NIV i hemmet hjälper KOL-patienter att dra nytta av bättre alveolärventilation och avlastar andningsmuskulaturen.

Förstå skillnaden mellan högflödesbehandling med syrgas (HFOT) på sjukhus och HFT i hemmet

På sjukhus används ofta högflödesbehandling med syrgas för akut sjuka patienter som ett alternativ till mekanisk ventilatorbehandling. Med HFOT tillförs höga syrgaskoncentrationer och det krävs en hög befuktning för att behandlingen inte ska torka ut luftvägarna och skapa obehag.

Målet med HFT i hemmet är att hjälpa kroniskt sjuka patienter att andas lättare genom att tillföra uppvärmd, befuktad luft.

Syrgas är inte en standardkomponent i HFT men kan tillsättas om patienten har en ordination på långsiktig syrgasbehandling (LTOT).

Vem, när, vad: HFT i praktiken

patient-icon-magnifying-glass

För vem kan högflödesbehandling i hemmet vara fördelaktigt?

Högflödesbehandling kan vara indikerat i hemmet för KOL-patienter som har kronisk hosta med slemproduktion.1,6

day-night-icon

När kan högflödesbehandling användas?

Högflödesbehandling kan användas i hemmet under dagtid/eller på natten. Den kan användas när patienterna pratar, äter och sover. Eftersom den uppvärmda befuktaren innehåller vatten måste apparaten flyttas med försiktighet. Patienten kan placera sin behandlingsapparat på en stabil yta och fortsätta med vardagliga sysslor som att läsa och titta på TV. HFT kan även användas för att återhämta sig efter en ansträngande aktivitet, som att gå uppför trappan eller göra sig i ordning på morgonen.

features-tick-icon

Vilka är huvudfunktionerna hos en apparat för HFT i hemmet?

HFT-apparater består av ett luftintag, en syrgasport (med eller utan blandare), en flödesgenerator, en befuktare och en uppvärmningsenhet. En uppvärmd slang används för att bibehålla värmen och fuktighetsnivån och hantera kondensbildning. Patientgränssnittet för HFT via näsan är en icke-ockluderande näsgrimma. Hemapparater är utformade för att vara enkla att hantera och kan ha stöd för monitorering på distans.

Vanliga frågor - Högflödesbehandling i hemmet

Ja. Behandlingssystemen för högflödesbehandling har utformats för användning i hemmet. Ingen högtrycksport för syrgastillförsel behövs, turbinen sitter inuti apparaten och designen gör att apparaten är enkel att förstå och använda i hemmet.

Högflödesbehandling kan konfigureras med eller utan tillförsel av ytterligare syrgas, beroende på patientens behov. Syrgas kan tillsättas med flödeshastigheter upp till 15 l/min.

Högflödesbehandling i hemmet kan användas under dagtid och/eller på nätterna. Antalet användningstimmar varierar beroende på patientens tillstånd och behov.

Den främsta fördelen för KOL-patienter som behandlas med syrgas är möjligheten till mukociliär rening, samt övriga effekter av högflödesbehandling.

Nej. Högflödesbehandling ska anses som en kompletterande behandling som sätts in baserat på patientens behov.

Det generella svaret är nej, eftersom högflödesbehandling inte innefattar ventilation eller tryckstöd. Däremot kan högflödesbehandling vara fördelaktigt för patienter med hyperkapni om den används mellan NIV-behandlingstillfällena, eftersom den ökar komforten under dessa perioder.9

HFT innefattar inte ventilation eller tryckstöd till patienter med nedsatt funktion i andningsorganen. Mer information om mekanisk ventilation finns här, och information om CPAP finns här

HFT utgörs av ett justerbart flöde på mellan 15–60l/min vid en temperatur på 31–37 °C. Dessutom kan befuktningsnivån justeras för att förbättra patientkomforten och motverka kondensering.

Forskning har visat att märkbara effekter kan uppnås med användning i >1–2 timmar.6,7 Det finns potentiella fördelar med att använda högflödesbehandling under så lång tid som möjligt.

I en annan studie konstaterades att cirka 6 timmars användning, främst nattetid, är lämpligt.6

Ja, högflödesbehandling kan användas oavsett om patienten sover eller är vaken.

Ja. Det höga flödet och befuktningen har en positiv effekt på toppinandningsflödet och syrgastillförseln blir mer effektiv, vilket är viktigt under fysisk aktivitet.3​ Detta lindrar dyspnésymtomen under träning.2-4 Eftersom det finns vatten i den uppvärmda befuktaren måste försiktighet iakttas när apparaten flyttas under träning.8

Ljudnivån beror på vilken apparat och vilket flöde som används.

Befuktning spelar en viktig roll för att behandla gaserna, eftersom syrgas är mycket kallt och torrt.

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används. Innehållet i detta dokument är endast för vårdgivare.
Icke-avtalsenlig bild av näsgrimma – Använd endast näsgrimmor som rekommenderats av ResMed

* The 2023 GOLD COPD guidelines now recognise three GOLD groups – “A”, “B”, and “E”. Group “E” (formerly groups C and D) are patients with frequent exacerbations (defined as 2 or more in the past 12 months or 1 exacerbation requiring hospitalisation).

 1. Hasani A, et al. Domiciliary humidification improves lung mucociliary
  clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis 2008;5:81-86.
 2. Cirio S, Piran M, Vitacca M, Piaggi G, Ceriana P, Prazzoli M, et al. Effects of heated and humidified high flow gases during high-intensity constant load exercise on severe COPD patients with ventilatory limitation. Respiratory Medicine 2016;118:128–32.
 3. Neunhäuserer D, Steidle-Kloc E, Weiss G, Kaiser B, Niederseer D, Hartl S, et al. Supplemental Oxygen During High-Intensity Exercise Training in Nonhypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2016;129(11):1185–93.
 1. Chatila W, Nugent T, Vance G, Gaughan J, Criner GJ. The Effects of High- Flow vs Low-Flow Oxygen on Exercise in Advanced Obstructive Airways Disease. Chest 2004;126(4):1108–15.
 2. Fraser JF, et al. Nasal high flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung volumes: a randomised crossover trial. Thorax 2016;71:759-761.
 3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
 4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.
 5. Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T, et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD Patients: A Multicenter, Randomized Crossover Trial. Annals of the American Thoracic Society. 2017.
 6. Spoletini G, Mega C, Pisani L, Alotaibi M, Khoja A, Price LL, Blasi F, Nava S, Hill NS. High-flow nasal therapy vs standard oxygen during breaks off noninvasive ventilation for acute respiratory failure: A pilot randomized controlled trial. J Crit Care. 2018 Dec;48:418-425. doi: 10.1016/j.jcrc.2018.10.004. Epub 2018 Oct 5. PMID: 30321833.
 7. ResMed customer survey of healthcare professionals, conducted between 18/03/2021 – 31/06-2021 – Data on file; ID C306968