Cirka en av fem vuxna lider av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB):
Det finns allt fler vetenskapliga bevis för de negativa effekter som drabbar patienter på grund av obehandlad sömnapné.
Genom sitt starka partnerskap med den globala hälso- och sjukvårdssektorn strävar ResMed efter att:

  • Öka kunskapen om SDB, dess effekter och behandling,
  • Stödja pågående forskningsinitiativ om SDB i kombination med andra hälsorisker,
  • Hitta effektiva kliniska lösningar för att förbättra hälsa och livskvalitet för SDB-patienter.

ALASKA - “A nationwide cLAimS data laKe for sleep Apnea"

En storskalig analys av den franska nationella sjukvårdsdatabasen (SNDS*), som undersökte patientprofilerna och PAP-behandlingen hos nästan en halv miljon patienter med sömnapné under de tre första åren med PAP-behandling.

Resultat från ALASKA-studien:
Första publikationen1

ALASKA visade att det är viktigt att ta hänsyn till patientfenotyper och individanpassad vård när man utvecklar integrerade strategier för sömnapnébehandling.
Vår infografik belyser de viktigaste resultaten.
[Engelsk PDF]

Resultat från ALASKA-studien:
Andra publikationen2

Chansen att överleva ökade med 39% och risken att utveckla hjärtsvikt och högt blodtryck minskade för patienter som fortsatte PAP-behandlingen under det första året: I ALASKA:s andra publikation följdes 176 014 PAP-patienter i det franska sjukvårdssystemets databas under 3 år.
För mer information, ladda ner vår infografik.
[Engelsk PDF]

Stöd för prövarinitierade studier

ResMed tror på att stödja etisk, oberoende klinisk forskning som bedrivs av kvalificerade tredjepartsutredare.

 

*Système National des Données de Santé | SNDS – www.snds.gouv.fr

Narval CC  är indicerat för behandling av vuxna med snarkning eller mild till måttlig obstruktiv sömnapné (OSA). I fall av svår OSA är det indicerat efter misslyckad behandling med positivt luftvägstryck (PAP), eller bristande följsamhet.

Detta innehåll är endast avsett för vårdgivare. Se användarguiden för relevant information om eventuella varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas före och under användning av produkten.

  1. Pépin, J.-L.; Bailly, S.; Rinder, P.; Adler, D.; Szeftel, D.; Malhotra, A.; Cistulli, P.A.; Benjafield, A.; Lavergne, F.; Josseran, A.; et al. CPAP Therapy Termination Rates by OSA Phenotype: A French Nationwide Database Analysis. J. Clin. Med. 2021, 10, 936. https://doi.org/10.3390/jcm10050936. Retrospective analysis on 480 000 adult patients with CPAP therapy initiated from 2015 to the end of 2016, identified in the French Health insurance claims database and followed up until the end of 2019
  2. Pépin JL, et al. Relationship between CPAP termination and all-cause mortality: a French nationwide database analysis, CHEST (2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.chest.2022.02.013. Retrospective analysis of 176 014 adult patients identified in the French health insurance claims database, who started PAP therapy between January 2015 and December 2016 and were followed up for 3 years