KOL symtom och behandling

Läs mer om Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL): orsaker, stadier, diagnos och behandling.

Vad är kronisk obstruktiv sjukdom (KOL)?

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett paraplybegrepp för en grupp progressiva lungtillstånd som främst inkluderar kronisk bronkit och emfysem. Tillståndet orsakar förträngning av bronkialrören i lungorna (ibland kallade bronkier eller luftvägar) eller skador på luftsäckarna i lungorna.

Symtom på KOL inkluderar ofta hosta, ökad andnöd, andning och täthet i bröstet.1 Medan KOL är en progressiv och (för närvarande) obotlig sjukdom, med rätt diagnos och behandling som du kan göra för att hantera ditt tillstånd och andas bättre. Behandlingen kan inkludera medicinering, syreterapi och icke-invasiv ventilation (NIV).

Med tiden gör KOL det svårare att andas eftersom luftvägarna är delvis blockerade, vilket begränsar luftflödet in i och ut ur lungorna.

När detta händer når mindre syre (O2) ut i blodet, och det blir svårare att bli av med utandningsgasen, koldioxid (CO2).

KOL är en kombination av två kroniska sjukdomar:

 • Kronisk bronkit är en bestående inflammation i luftvägarna som orsakar en ihållande hosta med slemutsöndring.
 • Emfysem orsakar oreparerbara skador på luftsäckarna (alveolerna) i lungvävnad, vilket ger andfåddhet.

Vilka är orsakerna till KOL?

Huvudorsaken till KOL är tobaksrökning, och prevalensen för KOL är märkbart högre för personer som röker eller har rökt regelbundet jämfört med icke-rökare.2

Exempel på andra riskfaktorer är exponering för luftföroreningar och arbetsrelaterad exponering för damm och kemikalier.3

Vilka är symtomen på KOL?

Det tar vanligtvis flera år att utveckla KOL. De tidigaste tecknen kan vara andfåddhet när du till exempel går i trappor eller städar. Eftersom det är så jobbigt att andas kanske du känner dig konstant trött. Du kan även ha en ständig hosta och mycket slem i luftvägarna.

Luftföroreningar, allergier, förkylningar och influensa kan orsaka skov av KOL, vilket även kallas akuta exacerbationer.4 Om du är rökare kanske du ofta får lunginfektioner som kan leda till lunginflammation.

KOL patient

Hur diagnostiseras KOL?

Din läkare kommer att ställa diagnosen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) utifrån dina symtom, din sjukdomshistoria, en fysisk undersökning och en mätning av hur du andas, vilket även kallas spirometri.2

Under spirometrimätningen ber din läkare dig att blåsa i ett munstycke. Olika mätvärden registreras, som luftvolym och tryck när du andas ut. Vissa läkare kan också rekommendera att du genomgår röntgen eller datortomografi, så att de kan ta en närmare titt på dina lungor.

I vissa fall kan det behövas ett blodprov för att bedöma nivåerna av syre (O2) och koldioxid (CO2) i blodet.

Hur behandlas KOL?

Även om det inte finns något sätt att bota KOL finns det behandlingar som lindrar symtomen och bromsar utvecklingen på lång sikt.

Rekommenderade behandlingar är till exempel:

 • Att sluta röka. Om du är rökare är det viktigaste steget i att bromsa utvecklingen av KOL att sluta röka.5
 • Medicinering. Detta kan vara olika inhalatorer, steroider och antibiotika utifrån behov som hjälper dig att hantera symtomen och minska hur många och hur svåra skov (även kallat akuta exacerbationer) du får.5
 • Lungrehabilitering. Ett program där motion kombineras med information om sjukdomen kan också hjälpa dig att lindra symtomen och hantera KOL på ett bättre sätt.5
 • Förändringar i kosten. Vissa personer med KOL kan må bättre genom att förändra sin kost.5
 • Syrgasbehandling. För patienter som inte har tillräckligt hög syremättnadsnivå i blodet (ett tillstånd som kallas hypoxi) kan syrgasbehandling vara effektivt.5
 • Noninvasiv ventilation. Att komplettera vanlig behandling med noninvasiv ventilation kan bidra till att minska andfåddheten och förbättra andningsfrekvensen och gasutbytet i blodet.2 Det kan också höja livskvaliteten.6
KOL NIV

Referenser:

 1. COPD symptoms and causes, Mayo Clinic, updated August 11, 2017, https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/copd/symptoms-causes/syc-20353679.
 2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). “Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2015.” (accessed November 9, 2015) http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2015_Sept2.pdf
 3. Mannino DM and Buist AS. Global burden of COPD: risk factors, prevalence, and future trends. The Lancet 2007:370:765‐773.
 1. Eisner MD et al. An official American Thoracic Society public policy statement: Novel risk factors and the global burden of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182(5):693-718.
 2. McKenzie DK et al. The COPDX Plan: Australian and New Zealand Guidelines for the management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2003. Med J Aust. 2003;178(6):S15-29.
 3. Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe, stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Resp Med 2014;2:698-705.