Vad händer under normal andning?

För att förstå vad som kan påverka din förmåga att andas normalt kan det vara bra att känna till hur normal andning fungerar.

De övre och nedre luftvägarna

Det låter kanske enkelt, men det är viktigt att inse att andning inte är något vi medvetet måste komma ihåg att göra. Det är en reflex som styrs av nervceller i hjärnan och ryggraden. Andningsorganen består av två delar: övre och nedre luftvägar. Den nedre luftvägen är skyddad av bröstkorgen, precis som hjärta och lungor.

ventilation-normal-breathing-respiratory-system-illustration

Övre luftvägar

ventilation-normal-breathing-lungs-illustration

Nedre luftvägar

Andningsprocessen

Det som startar andningsprocessen är faktiskt ansträngningen du gör för att dra luft in i kroppen.

När du andas rengörs, värms och fuktas luften som kommer in i näsan. Den går sedan genom din luftstrupe, dina bronker och ner till alveolerna (lungblåsorna) i lungorna.

När du andas in expanderar bröstet och revben, diafragman (mellangärdet) sänks och när du andas ut dras bröstkorgen ihop och diafragman höjs.

ventilation-normal-breathing-man

Onormal andning

Som du kan föreställa dig kan andningen i vardagen bli komplicerad om du har en något i din andning, som en skada eller sjukdom, som påverkar luftvägarna, musklerna, nerverna, reflexerna eller organen som är involverade i andningen.