Mångfald och inkludering

“ResMed är en plats där var och en hör hemma, är inkluderad och vars åsikter, tankar och idéer har betydelse: de gör vårt team starkare. Tillsammans tar vi oss an det ambitiösa uppdraget, vårt kall, att förbättra hälsan för 250 miljoner människor till 2025.”

Michael Farrell | VD

profilfoto av Mick Farrell

“Vi ser inkludering ur ett helhetsperspektiv – från våra medarbetare internt till våra produkter och patienter externt.”

Sarah Hassaine | Chef för inkludering och mångfald globalt

profilfoto av Sarah Hassaine

Engagemang hos ResMed

ResMed värdesätter gemenskap och inkluderingsinitiativ som skapar möjligheter till kulturell medvetenhet och socialt lärande inom vår ResMed-familj.
Detta drivs främst av vårt mångfalds- och inkluderingsteam och våra medarbetarbaserade resursgrupper, som består av personer med olika bakgrunder, erfarenheter, förmågor eller egenskaper, men som delar intresset för att utvecklas i sin yrkesroll, stärka företagskulturen och leverera hållbara verksamhetsresultat.
ResMed har också en mångfaldskommitté som består av personer från hela världen och med olika funktioner i verksamheten. Tillsammans ökar de medvetenheten om värdet av mångfald, aktuella evenemang och kampanjer, tillgänglighet, interna utvecklingsmöjligheter och samhällsnärvaro.

Interna program som främjar inkludering

Inkludering är ett av ResMeds kärnvärden och drivkraften bakom att skapa en stark känsla av tillhörighet hos alla ResMedianer.
Vårt nuvarande program inkluderar, men är inte begränsat till, att:

  • stötta delaktighet i och initiativ från resursgrupper
  • bidra med synpunkter på policyer, förmåner och program för medarbetare
  • bekräfta och fira olika kulturella, regionala och internationella högtider (t.ex. internationella kvinnodagen, Black History Month, det kinesiska nyåret, PRIDE, internationella funktionsrättsdagen)
  • tillfrågas om produktdesign och sömnutvärderingar
  • arbeta för tillgänglighet när det gäller våra produkter, appar och webbplatser
  • främja jämlik hälsa och tillgång till vård i våra produkter och lösningar
  • förbättra tillgängligheten (amningsrum, parkeringsplatser för gravida, könsneutrala toaletter)
  • främja användningen av ett inkluderande språk i vår marknadsföring, kommunikation och tekniska plattformar

Resursgrupper

Våra resurs- och mosaikgrupper består av människor från våra kontor runt om i världen som arbetar med alla aspekter av mångfald och inkludering i regionen, vilket bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet. Gruppernas respektive mål är mätbara och ligger i linje med ResMeds affärsmål och värderingar.
Varje resursgrupp samarbetar med vår chef för inkludering och mångfald globalt vad gäller strategisk kommunikation och initiativ som erbjuder möjligheter till utveckling och engagemang för hela organisationen globalt.
Vi kallar detta för BIDS, som ett sätt att säkerställa att vi alltid har siktet inställt på Belonging (tillhörighet), Inclusion (inkludering) och Diversity (mångfald) för Success (framgång), och våra resursgrupper spelar en viktig roll i detta arbete. Alla medarbetare kan vara med i en eller flera grupper, och detta engagemang är avgörande för ResMeds affärsstrategi vad gäller delaktighet och inkludering.

Man i rullstol som diskuterar med en kvinna framför en dator, i kontorsmiljö