Så härarbetar vipå ResMed

Globala team med en gemensam vision

Vi mäter inte framgång efter befattning eller titel, utan hur vi arbetar mot våra gemensamma mål genom samarbete, kommunikation och ledarskap. Vi arbetar för att göra varje dag till en fantastisk möjlighet för var och en att göra intressanta och innovativa saker.

Genom att bygga upp kompetenta team kan vi bidra till att minska konsekvenserna av kroniska sjukdomar och sänka vårdkostnaderna för såväl den enskilde som samhället. Det arbete som vi gör är innovativt och framåtsträvande med målet att vara med och forma framtidens vård. Det kan låta ambitiöst men vår strävan efter att bidra till bättre behandlingsresultat och högre livskvalitet är genuin. Det är endast möjligt med människor som delar samma vision och engagemang – människor som du. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad.

Över 10,000

Samarbetspartners i världen

Över 140

Länder som vi är verksamma i

Kärnan i vår verksamhet

Kulturen i vår organisation avspeglar de människor som finns i den – vilka vi är och hur vi agerar.
Den samlade kompetensen hjälper oss att nå våra mål och är kärnan i hur vi arbetar, samarbetar och växer som organisation.

Hör Laetitia Thevenon, Senior Manager på Corporate Compliance, berätta

Att bygga den bästa arbetsmiljön för alla ResMedianer

Välmående på arbetet

Att värna om ResMed-medarbetarnas, Resmedianers, välmående är en prioritet i vår affärsstrategi. Vi främjar en kultur som präglas av tillit och tillämpar flexibla arbetsplatser, så att du kan välja att arbeta där du gör det bäst. Vår kontorsmiljö förändras ständigt utifrån våra medarbetares behov av flexibilitet och samarbete.

Vi har dessutom en egen helgdag som är vikt åt välmående. ResMed Day är en betald semesterdag, som ger våra medarbetare runt om i hela världen en dag där de kan vara lediga och ta hand om sig själva.

Personalpolicy

Vi tror på ett horisontellt ledarskap, vilket innebär att allas åsikt räknas, oavsett befattning eller titel. Genom våra utvecklingsprogram ser vi också till att alla ResMed-medarbetare får chansen att utvecklas och växa under sin karriär hos oss.

Slutligen arbetar vi för att säkerställa att alla ResMeds medarbetare får uppskattning för det värde de tillför och rimlig kompensation för sitt arbete.

Mångfald och inkludering

Oavsett om det gäller vårt människofokuserade ledarskap, vår jämställdhetsgrund, våra medarbetardrivna communities eller vår inkluderande rekryteringsprocess är vi fast övertygade om att inkludera mångfald och främja excellens varje dag.

Var finns vi?