Sömnapné & Andningssjukdomar

ResMed förbättrar livet för personer med sömnapné, KOL eller andra kroniska andningstillstånd och sjukdomar.

Information om Philips återkallande av produkt (juni 2021)

Måndagen den 14 juni 2021 utfärdade Philips ett frivilligt meddelande om återkallande av produkt i USA och ett säkerhetsmeddelande i övriga världen (Philips återkallelse* juni 2021 nedan) för vissa CPAP-apparater och ventilatorer. ResMed-apparater omfattas inte av detta återkallande och är säkra för patienter att använda. ResMed-apparater använder ett annat material för ljudreducering än det material som används av Philips.

För ResMed är patientsäkerheten högsta prioritet.