Vad beror snarkning på?

man snarkar i sängen med sin arga fru

Går det verkligen att ”bota” snarkning? Och om du snarkar – varför är det viktigt att ta reda på orsaken?

Allt om snarkning

Om du snarkar vet du förmodligen allt om hur störande det kan vara – framför allt om du snarkar högt. Du kanske skäms över att sova i närheten av andra när du reser eller hälsar på vänner. Din partner kanske störs så mycket av din snarkning att du får sova i gästrummet eller på soffan. Faktum är att 95 procent av alla snarkare uppger att de stör sin partner.

Om du behöver hjälp att sluta snarka har du kommit helt rätt. Vi på ResMed är experter på att behandla sömnrelaterade andningsstörningar, inklusive snarkningsproblem.

Varför snarkar vi?

Vissa människors snarkning beror på formen på deras näsa eller käke. Den som har en stor tunga, förstorade tonsiller eller fettinlagring i vävnaderna kring halsen löper också stor risk för snarkning. Andra faktorer som kan orsaka (ljudligare) snarkning är trötthet, övervikt, graviditet, att sova på rygg och att dricka alkohol innan du lägger dig.

När du sover slappnar musklerna i halsen av. Ibland slappnar de av så mycket att den övre luftvägen delvis täpps till så att utrymmet för luftflödet till lungorna blir mindre. Detta leder till att luften vibrerar i halsen när du andas, vilket orsakar de välbekanta snarkljuden.

vad som orsakar snarkning diagram luftflöde hals

Nästan 40 procent av alla män snarkar högt och ofta, men de är inte ensamma. 30 procent av alla kvinnor snarkar också. 3

Fakta om snarkning

Snarkning är vanligt

Omkring 40 procent av den undersökta gruppen rapporterade snarkning, men andelen varierar i olika åldrar2

Familj och partners hålls vakna

95 procent av alla snarkare säger att snarkningarna stör deras familj eller partner3

Snarkning och samsjuklighet

Snarkare löper 1,6 gånger större risk för att utveckla arteriell hypertoni inom fyra år efter att de börjat snarka4

De som snarkar kan också ha sömnapné

1 av 3 män och 1 av 5 kvinnor som snarkar kan också ha sömnapné5

Utvärdera din sömn online
En beprövad behandling

Ett oralt hjälpmedel som Narval eliminerar högljudda snarkningar hos 8 av 10 användare6

Snarkning är vanligt

Omkring 40 procent av den undersökta gruppen rapporterade snarkning, men andelen varierar i olika åldrar2

Familj och partners hålls vakna

95 procent av alla snarkare säger att snarkningarna stör deras familj eller partner3

Snarkning och samsjuklighet

Snarkare löper 1,6 gånger större risk för att utveckla arteriell hypertoni inom fyra år efter att de börjat snarka4

De som snarkar kan också ha sömnapné

1 av 3 män och 1 av 5 kvinnor som snarkar kan också ha sömnapné5

Utvärdera din sömn online
En beprövad behandling

Ett oralt hjälpmedel som Narval eliminerar högljudda snarkningar hos 8 av 10 användare6

Snarkning kan också vara ett tecken på ett allvarligt medicinskt problem:
obstruktiv sömnapné (OSA)

OSA är en sömnrelaterad andningsstörning som kännetecknas av andningsuppehåll, så kallade apnéer. Uppehållen varar 10–30 sekunder eller mer och kan inträffa över 30 gånger i timmen. Apnéerna leder till miniuppvaknanden som stör sömnen och påverkar både livskvaliteten och hälsan. OSA drabbar cirka 3–17 procent av alla män, mer än 80 procent av patienterna saknar en diagnos.7

Referenser:

  1. Enquête A+A Healthcare auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatives de la population générale de plus de 25 ans – janvier 2011.
  2. Ohayon, M.M., et al., Snoring and breathing pauses during sleep: telephone interview survey of a United Kingdom population sample. BMJ, 1997. 314(7084): p. 860-3.
  3. A+A Healthcare study was undertaken with 95 patients who wore Narval CC (Equinox in France) in 2011.
  1. Hu, F.B., et al., Prospective study of snoring and risk of hypertension in women. Am J Epidemiol, 1999. 150(8): p. 806-16.
  2. Lechner, M., et al., Snoring and breathing pauses during sleep: interview survey of a United Kingdom population sample reveals a significant increase in the rates of sleep apnoea and obesity over the last 20 years – data from the UK sleep survey. Sleep Med, 2019. 54: p. 250-256. You can say that 1 in 5 snorers (men or women) could suffer from sleep apnea.
  3. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  4. Young T, Evans L, Finn L, Patta M. Estimation of the clinically diagnosed proportion of sleep apnoea syndrome in middle-aged men and women. Sleep 1997; 20: 705-706.
  5. Sleep-disordered breathing affects 34% of men and 17% of women aged between 30-70 Peppard et al. Increased Prevalence of Sleep-Disordered Breathing in Adults. Am J Epidemiol. 2013 (5.17).