Behandling mot snarkning

Den som snarkar sover dåligt, men det gör även de som sover i närheten. Det kan också vara ett varningstecken på obstruktiv sömnapné – det vill säga återkommande andningsuppehåll under natten.  Det är väldigt viktigt att sådana sömnstörningar behandlas. Som tur är finns det bra behandlingar för både snarkning och sömnapné.

Narval: Kliniskt beprövad behandling mot snarkning

Antiapnéskenan Narval från ResMed är en kliniskt beprövad, specialtillverkad dentalskena som du har i munnen när du sover. Den är tunn, lätt, diskret och metallfri. Och bäst av allt, högljudda snarkningar försvinner hos 89 procent av de som behandlas med den1! [Engelsk video]

Specialtillverkad av ResMed

Din Narval-skena specialtillverkas åt dig baserat på dina tandavtryck och med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik (datorstödd design och tillverkning).

Det gör att den passar perfekt i din mun och känns bekväm att använda. Du kan prata, dricka och öppna munnen som vanligt när du använder den.

Narval hjälper dig (och din partner) att sova bättre, och dessutom ger den bra lindring av OSA-symtom och förbättrar livskvaliteten. Den är också enkel att ta med sig när du reser. [Engelsk PDF]

Hur fungerar Narval?

Narval är en antiapnéskena som håller din underkäke i ett något framskjutet läge när du sover. Detta stramar åt mjukvävnaden och musklerna i den övre luftvägen så att luftvägen inte blockeras när du sover, och dessutom minskar de vibrationer som orsakar snarkljuden. En antiapnéskena liknar ett munskydd som idrottare använder, och varje skena specialtillverkas för just din mun av en tandläkare.

snarkning-svalget-kollapsar-luftflodet-blockeras

Utan Narval:
svalget kollapsar och luftflödet blockeras.

sluta-snarka-med-narval

Med Narval:
svalget öppnas upp och luften flödar fritt.

Fakta om behandling med Narval

Narval CC eliminerar högljudda snarkningar hos nästan 9 av 10 användare1

 

Enkel att vänja sig vid

Det kan ta ett par nätter innan du vänjer dig vid Narval CC, men den är smidigare än du kanske tror. Hela 86 procent av patienterna använder sin Narval CC varje natt1

 

Specialtillverkad

ResMed använder datorstödd design och tillverkning (CAD/CAM) för att specialtillverka ditt orala hjälpmedel. ResMed är ett av få företag som använder en så avancerad teknisk process för orala hjälpmedel.

 

Behandling av sömnapné

Hos nästan 80 procent av de som använder Narval CC mot sömnapné – inklusive användare med svårare fall av obstruktiv sömnapné – sänktes AHI (apné-hypopné-index) med över 50 procent.1

Hur skaffar jag en Narval-skena?

Om du och din läkare kommer fram till att en antiapnéskena passar dig bättre än CPAP-behandling kan en specialisttandläkare avgöra om en Narval CC-skena kan bli aktuell för dig. Be din sömnläkare skriva en remiss eller leta upp en tandläkare som kan sömnstörningar.

 

Referenser:

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Sleep-disordered breathing affects 34% of men and 17% of women aged between 30-70 Peppard et al. Increased Prevalence of Sleep-Disordered Breathing in Adults. Am J Epidemiol. 2013 (5.17).