Vår historia

30 års forskning och innovation

Varje dag kommer vi till arbetet med fokus på att utveckla och stötta teknik som hjälper människor att leva ett friskare liv med högre livskvalitet.

Det började för över 30 år sedan när en maskin som hjälpte människor att andas lättare och sova bättre såg dagens ljus. Idag fortsätter vårt arbete med digitala vårdlösningar som hjälper människor att inte behöva vara på sjukhus.

30 år i korthet

May 29, 1989

Hej världen!

Peter Farrel grundade ResCare för att kommersialisera utrustning för behandling med positivt luftvägstryck (PAP) för människor med sömnapné.

1990

Ett nytt sätt att andas lättare

Den första förmonterade PAP-masken, näsmasken ”Bubble Cushion”, patenterades och licensierades exklusivt till ResCare.

1995

Nytt namn, samma vision

Namnet ändrades till ResMed, som står för ”Respiratory Medicine”.

Sent 90-tal

Ledande inom komfort

Den första befuktaren (HumidCare) och automatiska PAP-apparaten (AutoSet T) under eget märke lanserades, vilket kombinerade uppvärmd luft med lägsta nödvändiga tryck.

2003

Steget in i den digitala eran

Vårt första program, ResLink, som hjälpte sömnläkare att följa patienternas följsamhet och förbättra behandlingen, lanserades.

2005

SAIME

SAIME förvärvades och vi tog steget in i andningsvården, där vi samarbetade för att utveckla ventilatorer för livsuppehållande behandling som kunde användas i hemmet.

2008

Bättre sömn för kvinnor

Den första PAP-masken någonsin för kvinnor togs fram: Swift LT for Her.

2012

Ledande inom distansmonitorering

Umbian, vars U-Sleep-program hjälpte läkare att följa upp och förbättra PAP-följsamheten, förvärvades, som ett tillskott till ResMeds egna AirView-program som idag används för att monitorera fler än 19 miljoner patienter.

2014

En starkare koppling

Historia skapades när Air10-serien lanserades: den första serien med apparater som kunde vara 100 % uppkopplade mot molnet. Med både distans- och egenmonitoreringslösningar steg PAP-följsamheten till 87 %.

SaaS föddes i USA

Ett ekosystem av SaaS-plattformar och tjänster (Software as a Service) skapades för vårdgivare utanför sjukhuset genom att företag som Brightree, HEALTHCAREfirst och MatrixCare förvärvades.

2017

Hur har du sovit?

SleepScore, den första appen som förvandlade en vanlig mobiltelefon till en kontaktlös sömnregistreringsapparat, lanserades (som utvecklats av SleepScore Labs, ett samarbete mellan ResMed, dr Mehmet Oz och Pegasus Capital Advisors).

2017

PAP överallt

AirMini, världens minsta PAP-apparat, lanserades, med befuktning utan vatten och styrning via mobiltelefon.

2019

Ledande inom digital KOL-hälsa

Propeller Health förvärvades, vars digitala hälsoverktyg för inhalatorer hjälpte människor med KOL och astma få bättre behandlingsföljsamhet, minska risken för sjukhusinläggning och få fler symtomfria dagar.

2020

Globalt respons på covid-19

Vi växlade upp och tillhandahöll hundratusentals ventilatorer och bilevel-apparater i över 100 länder för att hjälpa till att rädda ett oräkneligt antal liv.

2020

Maskjusteringar på distans

ResMed MaskSelector lanserades, som gjorde det enklare och mer effektivt att välja storlek och justera masker på distans.

2020

Friheten att sova som man vill

Den nya serien med AirFit-masker föddes, med en koppling med slangen upptill som är perfekt för de som rör sig mycket i sömnen.

2021

Högflödesbehandling

Lumis-serien med noninvasiva ventilatorer lanserades på den europeiska marknaden, som stöd till patienter (>13 kg)* som inte behövde livsuppehållande behandling med andningsinsufficiens på grund av t.ex. KOL.

2021

Air11 är här!

Digitala funktioner (Personlig behandlingsassistent och Care Check-In) utvecklades, och utformades för att hjälpa nya patienter att börja och fortsätta med PAP-behandling på lång sikt.

2022

Nästa steg: insomni

ResMed förvärvade Mementor, en utvecklare av konsumentprogramvara som tillhandahåller Somnio – en digital lösning mot insomni.

Detta är den första och enda permanent godkända digitala hälsoappen inom sömnmedicin.