Behandlingsapparater vanliga frågor om användning, rengöring och underhåll

Hitta svaren på de frågor som dina patienter ofta ställer dig om underhåll och hantering av sina behandlingsapparater, hemma och på resa.

Hjälp patienter att använda en behandlingsapparat

Detta kan bero på flera olika saker. Följande förslag kan hjälpa dig att identifiera och lösa problemet:

 • Kontrollera att patientens apparat är påslagen och att masken har justerats på rätt sätt. Om du inte är säker på hur du justerar patientens mask kan du ha hjälp av våra vanliga frågor om masktillpassning. Om patientens mask läcker mycket och funktionen SmartStart/stop är aktiverad kan det faktiskt vara så att apparaten stängs av automatiskt på grund av läckaget.
 • Kontrollera att elkontakten är helt och korrekt insatt i apparaten. När den har kopplats in på rätt sätt tänds strömknappen.
 • Se till att inga filtar eller andra föremål täcker strömförsörjningsenheten eller apparaten.
 • Kontrollera att filtret inte är blockerat. Om så är fallet ska filtret bytas ut.
 • För S9-apparater, kontrollera att behandlingsapparatens lock har stängts ordentligt. Om din patient använder en befuktare, se även till att befuktarlocket är stängt och att befuktarens vattenbehållare är helt insatt.
 • Se till att patienten inte använder start-/stoppknappen för att tända LCD-skärmen under natten, eftersom behandlingen då avbryts.
 • Kontrollera om det finns något meddelande på skärmen. Om ett meddelande visas, följ anvisningarna för att ta bort det.
 • Försök att koppla ur apparaten och sedan koppla in den igen.
 • Då och då kan strömavbrott inträffa, vilket leder till att apparaten stängs av. Be din patient att kontrollera om andra apparater (t.ex. väckarklocka) har stängts av vid samma tid.
 • Om din patient använder en aktiverad behandlingsapparat av typen AirSenseTM 10 eller AirCurveTM 10 hittar du användbar information på AirViewTM Remote Assist som hjälper dig att göra en felsökning på distans.

Vi föreslår att du provar följande lösningar:

 • Befuktare. När man använder en PAP-apparat eller andra behandlingsapparater för sömnapné kan det ibland orsaka uttorkning eller tilltäppthet i hals, näsa och mun. Detta beror på att luftflödet som genereras av maskinen ofta är större än den volym som patientens kropp är van att befukta på egen hand. Befuktare och uppvärmda slangar kan öka fuktighetsnivån i den luft patienten andas in, vilket kan bidra till att lindra symptomen och göra behandlingen behagligare.
 • Avsvällande medicin för näsan. Näsallergier och nästäppa kan leda till att patienten andas genom munnen under natten. Detta leder till torrhet i hals och mun och kan ha negativ inverkan på patientens sömnapnébehandling. Avsvällande medicin för näsan eller antihistaminer kan hjälpa till att lindra problemet.
 • Hakband. Om din patient upplever torrhet i näsa och mun under sin sömnapnébehandling kan det bero på att han/hon öppnar munnen i sömnen. Ett hakband löser problemet genom att hålla munnen stängd medan patienten sover.
 • Helmask. Kronisk allergisk rinit eller andra näsproblem som t.ex. sned nässkiljevägg, kan göra det svårt att andas genom näsan. En helmask, som säkerställer att patienter tillgodogörs behandlingen oavsett om de andas genom näsan eller munnen, kan vara svaret.

Vissa upplever att de känner sig uppsvällda när de använder en PAP-apparat, i synnerhet när de först inleder behandlingen. Om din patient lider av uppsvälldhet föreslår vi att ni provar följande lösningar:

 • Försök undvika att svälja luft. Om patienten precis har påbörjat sin sömnapnébehandling kan det hända att han/hon sväljer luft snarare än att andas normalt. Att svälja luft kan orsaka uppsvälldhet. Din patient bör försöka att andas så normalt som möjligt när han/hon använder sin behandlingsapparat.
 • Prova att använda en APAP-apparat (automatiskt positivt luftvägstryck). Om trycket för din patient måste varieras under natten kan en av ResMeds AutoSet™-behandlingsapparater vara ett bra alternativ. Dessa apparater justerar automatiskt trycket under natten enligt patientens unika andningsmönster. Genom att tillföra ett lägre tryck när patienten behöver det kan en AutoSet-maskin bidra till att han/hon känner sig mindre uppsvälld.

Vi rekommenderar att du provar följande lösningar med din patient:

 • Ramp-funktion. Rampfunktionen är konstruerad för att göra behandling mer behaglig. Den ger din patient en mjukstart på behandlingen genom att apparaten startar vid ett lågt tryck och därefter långsamt trappas upp tills den når det ordinerade behandlingstrycket över en tid på max 45 minuter. Genom att använda rampfunktionen tar det längre tid för maskinen att nå det ordinerade behandlingstrycket och patienten har längre tid på sig att somna bekvämt. På ResMeds nya behandlingsapparater AirSense 10 rekommenderar vi att du använder funktionen AutoRamp som automatiskt känner av när patienten somnar och ökar trycket så fort det har skett.
 • En APAP-apparat. Om trycket för din patient måste varieras under natten kan en av ResMeds AutoSet™-behandlingsapparater vara ett bra alternativ. Dessa apparater justerar automatiskt trycket under natten enligt patientens unika andningsbehov.
 • EPR-funktionen. ResMeds behandlingsapparater har en EPR-funktion som ger trycklättnad när patienten andas ut. Det kan göra att andningen känns mer naturlig och bekväm.
 • Tålamod: påminn din patient om att det tar tid att vänja sig vid behandlingen! För de flesta tar det ett tag att känna sig bekväma med att använda en PAP-maskin och mask varje natt. Vissa patienter tycker att det hjälper att ha på sig masken med behandlingsapparaten igång under dagen, t.ex. när de tittar på TV, för att vänja sig vid den.

Energisparläget har konstruerats för att sänka elförbrukningen. Det aktiveras genom att man trycker in start/stopp-knappen i 3 sekunder. Om patienten ändå vill koppla ur apparaten rekommenderar vi att man väntar minst 2 minuter efter avslutad behandling.

Om du använder telemonitorering för att följa patientens behandlingsdata måste apparaten vara påslagen så att data kan skickas.

Hjälp patienter att göra rent befuktaren

Regelbundet underhåll och rengöring kommer att hålla en befuktare i gott skick och hjälper patienter att njuta av en fräschare behandlingsupplevelse.

Bruksanvisningen för respektive befuktare innehåller anvisningar om hur man rengör den berörda apparaten och dess delar. I allmänhet bör man rengöra vattenbehållaren varje dag med ett milt rengöringsmedel, och därefter skölja noggrant med rent vatten och låta den torka skyddad från direkt solljus. Varje månad bör man inspektera vattenbehållaren för att identifiera eventuella skador eller slitage. Behållaren bör bytas ut om någon del är sprucken, grumlig eller anfrätt.

Patienter får inte använda något av följande medel för att rengöra befuktaren då de kan orsaka skada och förkorta produktens livslängd:

 • Lösningar baserade på blekmedel, klor, alkohol eller ammoniak.
 • Återfuktande, bakteriedödande eller glycerinbaserade tvålar
 • Avhärdningsmedel och icke godkända avkalkningsmedel

Som hjälp följer här rengöringsanvisningarna för ResMeds uppvärmda befuktare:

Varje dag

 1. Efter demontering tvättar du behållarlocket, plattan och basen i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.
 2. Skölj delarna ordentligt i rent vatten och låt dem torka skyddade från direkt solljus.

Varje månad

 1. Dra bort lockets tätning och tvätta den i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.
 2. Torka av befuktarens utsida med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.

Obs! Efter isärtagning kan man maskindiska behållarlocket, plattan och basen. Använd ett program för ömtålig disk eller glas (använd bara översta hyllan). Vita pulveravlagringar i vattenbehållaren kan tvättas bort med en lösning bestående av 1 del hushållsättika till 10 delar vatten.

Se bruksanvisningen för slangen för detaljerade rengöringsanvisningar.

Som allmänt råd bör man varje dag avlägsna luftslangen genom att dra i manschettens fingergrepp. Häng slangen på ett rent och torrt ställe tills nästa användning.

Obs!

 • Luftslangen bör inte hänga på tork i direkt solljus eftersom den med tiden kan hårdna och slutligen spricka.
 • Luftslangar får inte tvättas i tvätt- eller diskmaskin.

Varje vecka bör dina patienter ta bort luftslangen från behandlingsapparaten genom att dra i manschettens fingergrepp och sedan tvätta slangen i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel. De ska skölja slangen noggrant och hänga upp den på ett rent, torrt ställe tills den torkar. De ska därefter koppla tillbaka luftslangen till luftutloppet och masken innan de använder apparaten nästa gång.

ResMed har rekommenderade och validerade förfaranden för rengöring och desinfektion av uppvärmda befuktare för flerpatientbruk på sömnlaboratorium, klinik eller sjukhus. Se ResMeds desinfektionsguide för befuktare för närmare anvisningar.

De olika desinfektionsmomenten kan dock variera från land till land. Varje vårdenhet bör av denna anledning ta hänsyn till egna rutiner innan man följer anvisningarna i guiden.

Apparater och SD-kort

Vi rekommenderar att använda SD kort som kommer från ResMed eftersom dessa har validerats att legalt följa säkerhetsstandarder. ResMed har valt ut ett flertal SD kort som uppfyller legala säkerhetskrav (IEC 60601-1) och det är dessa vi använder oss av till behandlingsapparaterna eller som tillbehör. Alla SD kort på marknaden uppfyller inte legala krav och har heller inte blivit testade och validerade för att fungera tillsammans med en ResMed apparat.

Det varierar beroende på vilken sömnbehandlingsapparat det handlar om. På en S9-apparat kan till exempel ett SD-kort på 1GB enkelt lagra 365 dagars användningsdata, 30 dagars detaljerade data och sju dagars högupplösta data. På alla AirSense 10- eller AirCurve 10-apparater kan du få upp till 365 dagars användningsdata och 30 dagars detaljerade och högupplösta data.

Nej. Dessa SD-kort skulle kunna fungera med patientens apparat om de används ihop med en adapter, men de har inte bevisats uppfylla säkerhetskraven för elektrisk utrustning för medicinskt bruk (IEC 60601-1) för denna behandlingsapparat. Med anledning av detta avråder ResMed från användning av dessa SD-kort.

Nej. SDHC-kort (Secure Digital High Capacity), liksom SDHC- och SDXC-kort av mini- och microtyp, fungerar inte ihop med ResMeds sömnbehandlingsapparater.

På behandlingsapparaterna AirSense 10 och AirCurve 10, måste man öppna SD-kortskyddet för att få åtkomst till SD-kortet. Man tar ur SD-kortet genom att först trycka in det så att det frigörs och sedan dra ut det. För att sätta in SD-kortet trycker man in det tills man hör ett klick. Vi rekommenderar att du sätter in SD-kortet med apparaten avstängd. Det går även att sätta in SD-kortet när apparaten är ansluten till ström men inte tillför behandling. Om man måste ta ur kortet för att kontrollera data ska man vänta minst två minuter efter att behandlingen har avslutats innan man drar ut SD-kortet ur apparaten.

På alla AirSense 10 och AirCurve 10 finns det en LED-lampa bredvid SD-kortsöppningen som anger när man kan ta ur SD-kortet och inte. När LED-lampan blinkar måste du vänta tills apparaten har slutat använda SD-kortet. När LED-lampan har släckts kan du säkert ta ur SD-kortet.

Att resa med PAP

Ja. ResMed erbjuder en 90 W-strömförsörjningsenhet som kan ansluta en ResMed-apparat och tillhörande befuktare till huvudströmförsörjningen. Om din patient inte behöver någon befuktare kan den mindre och lättare 30 W-strömförsörjningsenheten vara behändigare. Den finns endast tillgänglig för S9-behandlingsapparaterna.

Dessa strömförsörjningsenheter kan anslutas till vägguttag för växelström (AC), men kan inte användas med likström (DC). Patienter som måste strömförsörja sin apparat från ett bil- eller båtbatteri eller liknande behöver DC-omvandlaren.

Ja. ResMed erbjuder en DC-omvandlare som patienter kan använda för att strömförsörja sina ResMed-apparater från ett bil- eller båtbatteri eller liknande. Observera att DC-omvandlarna inte får användas med ventilatorer.

Ja. Vår SlimLine-slang är en av de tunnaste och mest flexibla slangarna på marknaden Den är 40 % lättare, 20 % tunnare och upptar 35 % mindre utrymme än vanliga PAP-slangar, vilket gör den perfekt för resan. Den smidiga konstruktionen gör det lättare för patienter att röra sig i sängen utan att dra i masken, så att den sitter stabilt och bibehåller förslutningen.

Endast för S9-serien finns en 30 W-strömförsörjningsenhet som också är perfekt för resan. Den är mindre och lättare än den 90 W-strömförsörjningsenhet som levereras som standard med alla PAP-apparater i S9-serien. 30 W-strömförsörjningsenheten är ett utmärkt val för patienter som inte behöver en uppvärmd H5i™-befuktare utan vill ha en lätt, behändig strömförsörjningslösning för sina behandlingsapparater under resan.

ResMeds transportväskor för S9™, AirSense 10 och AirCurve 10 är det perfekta resesällskapet för ResMeds sömnbehandlingsapparater. Den robusta och behändiga väskan skyddar behandlingsapparaten, befuktaren, slangen och masken under resan. Den har ett extra förvaringsfack för tillbehör som rengöringsservetter och reservfilter.

Våra transportväskor är välvadderade, lättpackade och enkla att bära i handtagen eller med hjälp av den praktiska axelremmen.

Vi erbjuder hållbara, specialutformade transportväskor för våra AstralTM– och StellarTM-ventilatorer och dess tillbehör. Alla våra väskor kan fästas på en säng eller rullstol, och ger åtkomst till användargränssnittet så att patienter och vårdare kan se och ha åtkomst till alarm och reglage utan att behöva ta ut apparaten ur väskan.

Astral™ mobilitetsväska skyddar patientens Astral-ventilator för livsuppehållande vård samt tillbehör under transport. Mobilitetsväskan är enkel att bära i handen eller som ryggsäck tack vare de breda, bekväma axelremmarna. Man har fullständig tillgång till användargränssnittet medan ventilatorn är placerad i väskan, och Astrals larmsystem fungerar inuti mobilitetsväskan med ett volymintervall på 45–75 dBA (i fem steg) för ökad säkerhet och trygghet.

Stellar™ mobilitetsväska ger din patient trygghet i form av ett robust, specialkonstruerat skydd mot stötar, damm och vatten.