Vårt agerande vid oförutsedda händelser

Vi på ResMed förstår att kontinuerlig behandling är viktigt för hälsan och välmåendet för miljontals människor runt om i världen.

Även om omvärlden och globala krafter och faktorer står utom vår kontroll ser vi till att vi gör allt i vår makt för att agera snabbt vid oförutsedda händelser som kan påverka våra patienter och kunder.

Vår mål: att stötta dig

Trots alla utmaningar vi ställts inför under de senaste åren – leveransutmaningar, en global pandemi, en branschspecifik obalans mellan tillgång och efterfrågan efter en konkurrents produktåterkallelse och krig i Europa – fortsätter vi att ge dig den inblick och information du behöver när sådana här oförutsedda händelser inträffar.

Masker med magnetclips

Hitta aktuell information och anvisningar