• resscan-patientbehandlingshantering-programvara-resultat-resmed
  • resscan-patient-therapy-management-software-homepage-resmed
resscan-patientbehandlingshantering-programvara-resultat-resmed
resscan-patientbehandlingshantering-programvara-resultat-resmed
resscan-patient-therapy-management-software-homepage-resmed

ResScan™

ResMeds PC-baserade program för klinisk analys och patienthantering

Programvara för datorbaserad klinisk analys och patientdatahantering. ResScan ger högupplösta behandlingsdata, spårar trender och visar lättläst statistik. Programmet har utformats för att underlätta klinisk analys och ge kunskaper som leder till bättre behandling, ökad effektivitet och bättre långsiktig följsamhet.

Viktiga funktioner

  • Anpassa rapportmallar så att de visar den information du vill ha på det sätt du vill att den ska visas. Du kan spara och e-posta rapporter inom programmet samt flagga patientuppföljningar på startbilden.
  • Använd compliance-rapporteringsfunktionen för att snabbt utvärdera en patients status. 30 dagars compliance-rapportering ger en tydlig och lättillgänglig dokumentation för ersättning från försäkrings- och remitteringskällor.
  • Analysera och utvärdera behandling för mer komplicerade patientfall genom att granska detaljerade data andetag för andetag över ett flertal olika kliniska mätvärden.
  • Välj mellan tre olika datanivåer beroende på patientens behov: Sammanfattningsdata (se trender för upp till 365 nätter), detaljerade data (visa behandlingsdata andetag för andetag för upp till 30 nätter), högupplösta data (visa flödesdata av forskningskvalitet för upp till sju nätter).
  • Ändra behandlingsinställningar på alla apparater som inte ger livsuppehållande vård.
  • Visa viktiga apparatlarm, varningar och händelser.
  • Visa nattliga oximetridata på behandlingsapparater.
  • Server-/företagsvänlig.

Ladda ned ResScan Programvara

Denna programvara får du bara tillgång till att ladda ner om du är vårdgivare med rätt behörighet.

Garanti och service

Letar du efter service- och garantiinformation på ResScan?
Hitta svar på dina frågor i vårt resurscenter.