Etik och regelefterlevnad

På ResMed är ärlighet och etik en del av jobbet, varje dag. Det finns inget alternativ till att arbeta etiskt och med integritet. Det är en ovillkorlig del i all verksamhet.

“ResMed strävar efter att tillämpa ett effektivt program för regelefterlevnad i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och branschriktlinjer. Vårt program för regelefterlevnad, som fastställts av vår egen bolagsstyrelse och ResMeds senior-chefer, ger våra anställda tydlig vägledning, utbildning och träning så att de kan navigera på ett lämpligt sätt i dagens allt mer komplexa vårdmiljöer”

Jim Ellis | Chief Compliance Officer

Jim Ellis ResMed chef för integritet

Global etik- och uppförandekod

Dessa standarder beskrivs i detalj i ResMeds etik- och uppförandekod. Vår globala etik- och uppförandekod och andra relevanta policyer och rutiner gäller alla som bedriver verksamhet för ResMeds och dess dotterbolags räkning.

Andra språk: Español中文日本語한국어DeutschFrançaisMalayहिंदी.

 

Interaktion med vårdgivare

ResMed har en policy om interaktion med vårdgivare, med särskilda riktlinjer för våra medarbetare om godtagbara sätt att interagera med vårdgivare i marknadsföringssyfte. ResMeds policy överensstämmer med riktlinjerna i följande etiska koder från affärsföreningar för medicintekniska produkter:

etisk kod advamed resmed
etisk kod medtech europe resmed
etisk kod apac med
etisk kod meco-med-resmed

Ställ frågor och rapportera eventuella brister i regelefterlevnad

Att svara på frågor och hantera rapporter om eventuella brister i regelefterlevnad har högsta prioritet och vi tar dessa frågor på största allvar. Företaget kommer att undersöka saken omgående, och vid behov vidta åtgärder och implementera rutiner för att åtgärda och förhindra liknande beteende.

  • Huvudkontor för regelefterlevnad: Frågor eller tankar kan skickas direkt till huvudkontoret för regelefterlevnad till följande e-postadress: EUcorporatecompliance@resmed.com.
  • Support för etik- och regelefterlevnadsfrågor: Etiksupporten är ett verktyg där personer kan rapportera för faktiskt eller potentiellt bristande uppförande. Det är tillgängligt dygnet runt, alla dagar, med tillgång till översättare om det behövs. Du kan välja att göra rapporten anonymt om så är tillåtet enligt lokal lagstiftning. All information som mottas via etiksupporten behandlas konfidentiellt i den utsträckning som är möjlig och tillåten enligt lag.

Du kan skicka en rapport till etiksupporten på följande sätt:

  • Skicka en rapport online genom att logga in på resmed.ethicspoint.com.
  • Ring etiksupporten kostnadsfritt på:
Land Anslutningsnummer
Sverige Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 020-799-111

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Belgien Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 0-800-100-10

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Tjeckien Internationell kostnadsfri tjänst (ITFS)

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 800-142-256

Danmark Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 800-100-10

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Frankrike Global intern service (GIS)

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 0805-54-24-96

Tyskland Global intern service (GIS)

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 0800-7243503

Grekland Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 00-800-1311

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Italien Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 800-172-444

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Irland Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 00-800-222-55288 (UIFN) /  1-800-550-000

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Nederländerna Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 0800-022-9111

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Norge Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 800-190-11 / 800-199-11 (militär-USO och mobil)

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Polen Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 0-0-800-111-1111

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Portugal Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 800-800-128

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Sydafrika Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 0-800-99-0123

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Spanien Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 900-99-0011

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Schweiz Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 0-800-890011

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Ukraina Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 0-800-502-886

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Förenade Arabemiraten Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 8000-021 / 8000-555-66 (du) / 8000-061 (militär-USO och mobil)

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Storbritannien Direktnummer

Från ett externt nummer, slå direktnumret för det land du befinner dig i 0-800-89-0011

Efter det engelska meddelandet, slå 800-620-6934

Öppenhet

Beroende på vilket land vi är verksamma i är vi öppna med hur vi interagerar med vårdgivare och sjukvårdsorganisationer i enlighet med lokala föreskrifter.

ResMeds globala uppförandekod för tredje part

ResMed strävar efter att bedriva sin verksamhet i enlighet med högsta standard för affärsetik. I vår globala uppförandekod för tredje part anges ResMeds förväntningar på distributörer, affärspartners, leverantörer, rådgivare och andra externa parter som registrerar, marknadsför, säljer och tillhandahåller ResMeds produkter och tjänster eller på annat sätt interagerar med statstjänstemän, vårdgivare eller andra för ResMeds räkning.

Andra språk: Español中文日本語한국어DeutschFrançaisMalayहिंदी.