AirSense™ 11: Individanpassad PAP-behandling

Alla patienter vänjer sig inte vid behandlingen direkt. Tänk om dina patienter kunde få en drömstart? Tänk om du kunde stötta dem i att nå långsiktiga resultat med en PAP-konfiguration som är utformad för att ge en positiv start på behandlingen och fjärrhanteringsverktyg som främjar följsamheten.

STEG 1

Påbörja behandlingen

Vanliga problem

Begränsad tid med patienterna
Patienterna känner sig osäkra
Patienterna känner sig frustrerade
Patienterna glömmer instruktioner

Våra lösningar

Många patienter kämpar i det viktiga startskedet. Obehag, osäkerhet kring utrustning eller helt enkelt en motvilja mot behandlingen kan skapa ett dåligt första intryck.

Air Solutions är avsedda att skapa en positiv, motiverande behandlingsmiljö. De ger patienter stöd när det behövs, så att de kan känna sig trygga redan från start1 och vänja sig snabbt, oavsett om de börjar på distans, genom ett fysiskt besök eller i en grupp.

Tänk om …

det fanns ett lättare sätt att börja behandlingen på?

Personlig behandlingsassistent i myAir

Funktionen Personlig behandlingsassistent (PTA) är utvecklad för att stötta patienter med obstruktiv sömnapné (OSA) under deras PAP-behandling redan från när de packar upp utrustningen. I Personlig behandlingsassistent får patienten instruktioner och påminnelser, och tips om hur hen vänjer sig vid trycket och ser till att masken sitter bra. Ett stöd oavsett hur och var patienten börjar sin behandling.

 • Assistans med apparatinstallation: stegvisa installationsanvisningar
 • Assistans med maskjustering: stegvisa råd och maskjustering och åtgärder vid läckage
 • Test Drive: hjälper patienter att vänja sig vid behandlingstrycket i sin egen takt
PAP-patient-som-använder-personlig-behandlingsassistent-i-myair-appen-från-resmed bilder-av-myair-appen-med-personlig-behandlingsassistent-för-pap-patienter

Användarvänlig design

sömnapné-airsense-11-PAP-nattduksbord-natt

AirSense 11 är utformad för att vara lätt att använda och har en användarvänlig pekskärm så att det går snabbt och enkelt att komma igång med PAP-behandlingen när det är dags att sova. Apparaten har en smidig och modern design med:

 • En användarvänlig pekskärm och intuitiv meny
 • Separata smart start/smart stop-funktioner
 • Integrerad Bluetooth- och mobilanslutning, SD-kort möjligt
 • En integrerad uppvärmd befuktare

STEG 2

De första behandlingsveckorna

Vanliga problem

Patienter som kämpar med att vänja sig
Stora mängder frågor från patienter
Brist på patientfeedback

Våra lösningar

Det är inte lätt att veta hur patienter klarar av behandlingen när den sker i hemmet.

Ekosystemet AirSense 11 ger dig tillgång till relevanta behandlingsdata och subjektiv patientfeedback, så att du kan identifiera patienter som har det tufft2 och kan prioritera insatserna på ett effektivt sätt. Det ger också patienterna tillgång till anvisningar och självhjälpsverktyg, så att de kan lösa enkla problem på egen hand, vilket i sin tur minskar antalet återbesök.

Tänk om …

du kunde öka följsamheten med specifikt och mer effektivt stöd?

Uppföljning med patienterna

Care Check-In-funktionen i AirSense 11 har utvecklats för att ge dig en bättre inblick i patientens PAP-behandling. Genom att få tillgång till subjektiv patientfeedback i AirView kan du se om behandlingen inte går som förväntat och snabbare upptäcka när du behöver göra en extra insats.3

 • Regelbunden uppföljning vid viktiga tidpunkter i behandlingen
 • Individuella motiverande tips som hjälper patienterna att fortsätta sin behandling
 • Självhjälpsfunktioner, som hjälper patienterna att lösa enkla behandlingsproblem på egen hand
bilder-av-myair-appen-med-care-check-in-för-cpap-patienter myair-app skärmar med omsorg - checka in för pap-patienter

Individanpassade behandlingstips med myAir-appen

Stora mängder information i startskedet kan göra att behandlingsstarten går trögt för patienterna och pressen på dig att felsöka ökar. Med AirSense 11 får patienterna tillgång till ett virtuellt coachningsprogram i myAir, dygnet runt, alla dagar. Individanpassade behandlingstips hjälper dem att känna sig trygga med behandlingen så tidigt som möjligt.

 • Behandlingspoäng visar i detalj hur nattens behandling har varit
 • Individuella behandlingstips hjälper patienterna att lösa enkla behandlingsproblem på egen hand
 • Motiverande meddelanden hjälper patienterna att fortsätta med behandlingen
myair-app-bilder-coachning-för-pap-patienter-resmed bilder-av-myair-appen-coachning-för-cpap-patienter

STEG 3

Långsiktig följsamhet

Vanliga problem

Patienter som slutar med behandlingen
Uppföljning av patienter
Identifiering av komplicerade fall
Inaktuell teknik

Våra lösningar

Det är inte ovanligt att patienternas behov och förväntningar förändras över tid, och därför är Air Solutions utformade för att hålla jämna steg och utvecklas.
Verktyg för distansmonitorering och adaptiva algoritmer gör det enklare för dig att identifiera och möta patienternas behov, medan trådlösa programuppdateringar hjälper dig att se till att patienternas behandlingsupplevelse är positiv och effektiv över tid.

Tänk om …

patienterna kan fortsätta vara motiverade och följsamma?

Förbättrad monitorering av patienter4 med AirView

Att hitta rätt behandling för varje enskild patient kan minska risken för att behandlingen avbryts. AirView ger dig aktuella behandlingsdata som hjälper dig att se när behandlingen behöver justeras och hur du ska fördela resurserna.3

 • Care Check-In data: subjektiv feedback ger dig en bättre inblick i patientens CPAP-behandling och hur den fortlöper
 • Klinisk bild på distans: gör att du kan följa upp patienter och identifiera komplicerade fall
 • Fjärrinställningar: öka patienternas komfort genom att ändra utvalda inställningar på distans
 • Remote Assist: samarbetspartners kan felsöka apparatproblem på distans och snabbt åtgärda problem som faller inom deras område
 • Säker datahantering: data lagras på ett säkert och integritetsskyddande sätt under hela behandlingstiden*
airview-care-check-in-för-patienter-subjektiv-feedback-förgrund-bild

Effektiva algoritmer och pålitliga funktioner

AirSense 11 bygger på en stabil grund. I en och samma apparat kombineras välkända, effektiva behandlingsfunktioner4,5 från Air10-serien med AutoSet™-, AutoSet for Her- och AutoSet Soft Response-algoritmer som standard.

 • Komfortfunktioner, inklusive EPR™, AutoRamp™ och befuktning
 • Både AutoSet och AutoSet for Her i samma förpackning: enklare för dig att individanpassa vården efter patienternas specifika behov
 • Forced Oscillation Technique-möjligheter, för att identifiera patienter med central sömnapné
airsense-11-pap-apparat-med-autoset-algoritm

Med stöd för framtidens vårdteknik

airsense-11-pap-apparat-diagnostik-pågår

AirSense 11 är en apparat byggd för en föränderlig värld. Med dagens avancerade PAP-teknik men redo att uppgraderas med morgondagens innovationer på distans.

 • Trådlös uppgradering: AirSense 11 kan ta emot programuppgraderingar när nya funktioner blir tillgängliga
 • Inbyggd apparatdiagnostik: för att bekräfta att apparatens ljudnivå uppfyller våra kvalitetsstandarder**

ResMed Air Solutions, en lösning för helhetsvård

Air Solutions är ett verktyg för dig, ditt vårdteam och sjukvården i stort som hjälper patienter att lyckas med behandlingen på lång sikt.

Air11-apparater

PAP-behandlingsapparater med integrerad befuktare, trådlös anslutning, avancerad händelsedetektion, trådlösa uppdateringar och förbättrade supportfunktioner.

Läs mer
Befuktning

Med ResMeds apparater för sömnbehandling kan befuktningsnivån på luften anpassas så att behandlingen blir mer behaglig.

Läs mer
ResMeds masker

Tre livsstilsbaserade maskkategorier hjälper patienterna att välja en mask som passar deras behov och önskemål.

Läs mer
Motivation hos patienterna

Med ResMeds app myAir kan patienterna själva följa hur behandlingen gått under natten, få individanpassade tips och motiverande råd samt använda självhjälpsfunktioner.

Läs mer
Patienthantering

AirView är ett säkert*, molnbaserat system för patientmonitorering som gör det enklare att stötta patienter på distans.

Läs mer
Air11-apparater

PAP-behandlingsapparater med integrerad befuktare, trådlös anslutning, avancerad händelsedetektion, trådlösa uppdateringar och förbättrade supportfunktioner.

Läs mer
Befuktning

Med ResMeds apparater för sömnbehandling kan befuktningsnivån på luften anpassas så att behandlingen blir mer behaglig.

Läs mer
ResMeds masker

Tre livsstilsbaserade maskkategorier hjälper patienterna att välja en mask som passar deras behov och önskemål.

Läs mer
Motivation hos patienterna

Med ResMeds app myAir kan patienterna själva följa hur behandlingen gått under natten, få individanpassade tips och motiverande råd samt använda självhjälpsfunktioner.

Läs mer
Patienthantering

AirView är ett säkert*, molnbaserat system för patientmonitorering som gör det enklare att stötta patienter på distans.

Läs mer

Vill du veta mer om AirSense 11?

Kontakta din ResMed-representant eller kundtjänst om du vill veta mer om AirSense 11.

I den kliniska guiden och användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Alla apparater och funktioner finns inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din ResMed-representant för information om tillgänglighet.

* AirView har utformats för att vara säkert i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv 2016/679 (GDPR) och nationella sekretesslagar. Patientdata skyddas med hjälp av datakrypteringsteknik. ResMed fick dubbel HDS/ISO 27001-certifiering för AirView och myAir, vilket är ett bevis på vårt engagemang för databehandling och datalagring. Det visar också att våra team och system verkar enligt högsta standard, vilket har verifierats av fristående granskare.

**Med funktionen för apparatdiagnostik analyseras korta klipp med motor- och turbinljud för att kontrollera att apparatens ljudnivå uppfyller våra kvalitetsstandarder. Funktionen för apparatdiagnostik spelar inte in ljud från omgivningen och alla data omvandlas till anonymiserad numerisk kod innan de överförs.

Referenser:

 1. ResMed Air11-undersökning med 146 patienter, som genomförts mellan 28 juni och 29 juli 2021. F19: 62 % av patienterna uppgav att de kände sig trygga i börja med PAP-behandling efter att ha fått AirSense 11 installerad, N=119 respondenter. F10: 63 % av patienterna uppgav att PTA fick dem att känna sig trygga med att konfigurera sin PAP-apparat korrekt, N=49 respondenter. Journaldata, ID A5043180.
 2. ResMed Air11-kundundersökning med 95 vårdanställda, som genomförts mellan 24 augusti och 10 september 2021. F16: 56,84 % av läkarna svarade att de kunde identifiera patienter som behövde stöd i behandlingen snabbare när de hade Care Check-In-information tillgänglig i AirView, N=81 respondenter. Journaldata, ID A5079159.
 3. ResMed Air11-kundundersökning med 95 vårdanställda, som genomförts mellan 24 augusti och 10 september 2021. F18: 75,79 % av läkarna svarade att de ägnade mindre tid åt felsökning för sina patienter jämfört med andra PAP-apparater när Care Check-In-information var tillgänglig i AirView, N=95 respondenter. F19: De läkare som angav att de ägnade mindre tid åt felsökning rapporterade att de i genomsnitt sparade 3 till 5 minuter per samtal när de använde Care Check-In-data från AirView, N=72 respondenter. Journaldata, ID A5079159.
 4. Isetta, Valentina et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices’ responses: a bench test study. ERJ Open Res. 1, nr 1 (maj 2015): 00031-2015.
 5. McArdle N, King S, Shepherd K, Baker V, Ramanan D, Ketheeswaran S, et al. Study of a novel APAP algorithm for the treatment of obstructive sleep apnea in women. Sleep. 2015;38(11):1775-81.