Behandla din OSA med en antiapnéskena

osa-patient-som-använder-antiapnéskena

Diagnosen sömnapné innebär inte alltid att det behövs PAP-behandling. Det beror på att det finns en annan effektiv lösning:1 antiapnéskenan Narval CC. Narval CC från ResMed är en kliniskt beprövad behandling mot lindrig till medelsvår obstruktiv sömnapné (OSA) och snarkningar. Det är också en beprövad andrahandsbehandling om du har svår OSA och behöver ett alternativ till PAP.1

Hur fungerar antiapnéskenor?

Antiapnéskenor rekommenderas vanligtvis som behandling mot lindrig till medelsvår sömnapné. De minskar symptomen och konsekvenserna genom att den nedre käken hålls i en framskjuten position vilket gör att området bakom tungan i svalget (halsen) vidgas. Det minskar vibrationerna och gör att luftvägen hålls öppen.

Antiapnéskenor används framförallt för att behandla obstruktiv sömnapné. De kan även hjälpa mot snarkningar.

ResMeds specialtillverkade Narval CC-antiapnéskena är en kliniskt beprövad och effektiv behandling mot snarkning och obstruktiv sömnapné.

snarkning-svalget-kollapsar-luftflodet-blockeras

Utan Narval:

Svalget kollapsar och luftflödet blockeras.

sluta-snarka-med-narval

Med Narval:

Svalget öppnas upp och luften flödar fritt.

Vad är fördelarna med en antiapnéskena?

Snarkningen försvinner

Efter 3 till 6 månader försvann högljudda snarkningar hos närmare 90 % av de som använde ResMeds specialtillverkade Narval CC-antiapnéskena.2 Ett tillförlitligt sätt att förhindra snarkningar kan bidra till bättre sömn, få positiva effekter på ditt förhållande och hjälpa dig att känna dig mer trygg.

Lindrigare OSA-symtom

Narval CC lindrar symtomen på sömnapné och förbättrar livskvaliteten. Nästan två tredjedelar av OSA-patienterna slutade känna sig sömniga på dagtid efter 3 till 6 månaders användning av Narval CC.2

Hög patientnöjdhet

Patienterna känner sig positiva till Narval CC. I en studie av patientnöjdheten efter fem års behandling ville 97 % av Narval CC-patienterna fortsätta med Narval CC. Den genomsnittliga nöjdheten var 8 av 10.1

Hur skaffar jag en Narval CC-antiapnéskena?

Vill du använda Narval CC för att behandla snarkning och sömnapné? Så här kommer du igång:

Steg 1

Boka tid hos en sömnläkare. De använder screening eller sömnregistrering för att diagnostisera eventuella sömnbesvär. Om du behöver behandling mot snarkning och/eller sömnapné kan de ordinera en Narval CC-antiapnéskena. Rätt diagnos är viktigt för att se till att du får rätt behandling och för att kunna följa upp hur behandlingen går.

Steg 2

Hitta en tandläkare som har erfarenhet av dental sömnbehandling. Hen undersöker din mun och dina tänder och gör avtryck som används för att göra din specialtillverkade Narval CC-antiapnéskena. Tandläkaren kommer sedan att tillpassa och justera hjälpmedlet, så att det sitter behagligt och ger god effekt. Om du behöver hjälp med att hitta en lämplig tandläkare kan du fråga din sömnläkare, söka i registret hos European Dental Sleep Foundation eller kontakta oss.

Steg 3

När du har fått din Narval CC ska du använda den så regelbundet som möjligt för bästa resultat.

Steg 4

Boka in regelbundna kontroller hos din tandläkare och sömnspecialist, precis som hos andra vårdgivare. De ser till att din Narval CC fortfarande fungerar som den ska och håller en god balans mellan effektiv behandling och komfort.

Steg 1

Boka tid hos en sömnläkare. De använder screening eller sömnregistrering för att diagnostisera eventuella sömnbesvär. Om du behöver behandling mot snarkning och/eller sömnapné kan de ordinera en Narval CC-antiapnéskena. Rätt diagnos är viktigt för att se till att du får rätt behandling och för att kunna följa upp hur behandlingen går.

Steg 2

Hitta en tandläkare som har erfarenhet av dental sömnbehandling. Hen undersöker din mun och dina tänder och gör avtryck som används för att göra din specialtillverkade Narval CC-antiapnéskena. Tandläkaren kommer sedan att tillpassa och justera hjälpmedlet, så att det sitter behagligt och ger god effekt. Om du behöver hjälp med att hitta en lämplig tandläkare kan du fråga din sömnläkare, söka i registret hos European Dental Sleep Foundation eller kontakta oss.

Steg 3

När du har fått din Narval CC ska du använda den så regelbundet som möjligt för bästa resultat.

Steg 4

Boka in regelbundna kontroller hos din tandläkare och sömnspecialist, precis som hos andra vårdgivare. De ser till att din Narval CC fortfarande fungerar som den ska och håller en god balans mellan effektiv behandling och komfort.

Varför ska jag välja en Narval CC-antiapnéskena?

Narval CC-antiapnéskenan är specialtillverkad efter just dina tänder och din käke. Den är liten, diskret och enkel att använda, även när du reser. Du kan prata, dricka och öppna munnen som vanligt när du använder den. Den är biokompatibel och är tillverkad av polyamid för att minska risken för allergier. Den innehåller inte heller metall eller latex. Den är också stark: Narval CC kan tåla krafter som motsvarar de som uppstår vid bruxism (tandpressning).3

Referenser:

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

  1. Vecchierini MF, Attali V, Collet JM, et al. Mandibular advancement device use in obstructive sleep apnea: ORCADES study 5-year follow-up data. J Clin Sleep Med. 2021;17(8):1695-1705. doi:10.5664/jcsm.9308.
  2. Vecchierini MF et al. A custom-made mandibular advancement device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Medicine 2016 Mar; 19:131-40.
    • ESS-poängen sjönk efter 3–6 månader från 11,2 +/- 4,8 vid baseline till 7,8 +/- 4,3 under behandling med antiapnéskena; p < 0,0001). 62 % av deltagarna med överdriven sömnighet vid baseline upplevde total symtomfrihet.
    • Livskvaliteten hade ökat efter 3–6 månader (+29 % ökning i resultatet av Quebec-sömnenkäten).
    • 62 % av OSA-patienterna slutade känna sig sömniga på dagtid efter 3 till 6 månaders behandling.
  3. Kompressionstester – Intern rapport från ResMed, C258999, maj 2018 – kapitel 8 och 9; Narval-skenor tål kompressionskrafter på 500 N.