ResMed Garantiinformation

Letar du efter ResMed garantiinformation på en mask, CPAP-enhet eller andra ResMed-produkter? Se nedan för information eller kontakta vårt kundtjänsteam om du har garantifrågor.

Begränsad garanti

ResMed Ltd (hädanefter kallat “ResMed”) garanterar att en ResMed-produkt är felfri med avseende på material och utförande från och med inköpsdagen för nedan angivna tidsperiod.

Produkt: Garantiperiod:
  • Masksystem (inkl. maskram, mjukdel, huvudband och slangar), med undantag för engångsprodukter
  • Tillbehör – med undantag för engångsprodukter
  • Fingerpulssensorer av Flex-typ
  • Vattenbehållare för befuktare (för engångsbruk)
90 dagar
  • Batterier för användning i ResMeds interna och externa batterisystem
6 månader
  • Fingerpulssensorer av Clip-typ
  • Datamoduler för CPAP- och bilevel-apparater
  • Oximetrar och oximeteradaptrar för CPAP- och bilevel-apparater
  • Befuktare* och rengöringsbara vattenbehållare för befuktare (återanvändbara)
  • Titreringskontrollutrustningar
1 år
  • CPAP-, bilevel- och ventilationsapparater (inkl. externa strömförsörjningsenheter)
  • Batteritillbehör*
  • Bärbara utrustningar för diagnostik/screening
2 år
  • Narval CC™ antiapnéskena*
2 år**

* Garantiperioden kan variera för tillbehör.

** ResMed accepterar alla konsumenträttigheter i EU-direktiv 1999/44/EG och i respektive nationella lagstiftningar inom EU, för produkter som säljs inom den Europeiska unionen.

Garantin nedan är en frivillig tillverkargaranti som erbjuds av ResMed SAS (”ResMed”). Den utfärdas utöver, och påverkar inte, dina obligatoriska rättigheter enligt gällande lag.

 1. ResMed garanterar att alla Narval CC-hjälpmedel som levereras är fria från material- och
  tillverkningsfel i 2 år från och med det tillverkningsdatum som anges i förpackningen. Under
  specifika omständigheter, som kan variera mellan olika regioner, kan garantiperioden vara längre
  än 2 år. Kontakta din tandläkare för mer information. Under garantiperioden kommer ResMed,
  helt efter eget gottfinnande, att justera eller byta ut alla Narval CC-hjälpmedel som täcks av denna garanti.
 2. Justeringar som täcks av garantin får bara utföras av en ResMed-anläggning eller en av ResMeds auktoriserade samarbetspartners.
 3. Garantin täcker inte:
  1. skador som inte är orsakade av tillverkningsdefekter,
  2. hjälpmedel som inte passar på grund av defekta eller förvrängda avtryck och/eller defekta eller förvrängda bettregistreringar,
  3. insättningar av tandkalkyler, fläckar, färg- eller luktförändringar,
  4. skador som orsakas av husdjur.
 4. Garantin upphävs om:
  1. patienten genomgick tandreparationsarbete eller tandmodifieringar (t.ex. tandutdragningar, nya
   tandkronor, nya tandproteser) under garantiperioden och defekten är ett resultat av arbetet eller modifieringen,
  2. Narval CC-hjälpmedlet inte användes eller rengjordes i enlighet med användarinstruktionerna, eller
  3. Narval CC-hjälpmedlet modifierades av en icke-auktoriserad part.
 5. För att garantin ska uppfyllas måste följande delar återbördas till ResMed av tandläkaren: båda
  skenorna inklusive länkarmar, förvaringsasken och patientens tandmodeller.