Vad är noninvasiv och invasiv ventilationsbehandling?

Mekanisk ventilation är avsedd att förbättra utbytet av syre och koldioxid mellan ditt blod och luften i lungorna och göra det lättare för dig att andas.1

Fördelar med noninvasiv ventilation

Noninvasiv ventilation ger ett antal fördelar om du lider av en andningssjukdom.

På sjukhuset kan det hjälpa till med att:

 • Påskynda tillfrisknandet,
 • Reducera komplikationer och kostnader,
 • Göra det möjligt att komma hem tidigare.1

I hemmet kan det hjälpa till med att:

 • Minska andnöd,
 • Minska risken för återinläggning på sjukhus,
 • Förbättra livskvalitet och överlevnad.2,3,4

Om du har en lungsjukdom så kan du ha problem att andas normalt. När du andas är det inte säkert att dina lungor absorberar tillräckligt med syre (O2) och när du andas ut så kan problem med utanding av koldioxid (CO2) uppstå.
Mekanisk ventilation kan hjälpa dina lungor med utbytet av syre och koldioxid på ett effektivare sätt. Din läkare kan besluta att du behöver ventilation i hemmet om du har:

 • Andnöd
 • Dagtrötthet
 • Låga nivåer av syre- eller höga nivåer av koldioxid i blodet.

Den vanligaste förekommande typen av ventilation som används på sjukhus och i hemmet är noninvasiv ventilation.

Noninvasive ventilation innebär att du bär en mask som är kopplad via en luftslang till en portabel ventilator. Du kan få ventilation förskriven för andvändning under sömnen och även dagtid.

Referenser:

 1. Ram F et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004;CD004104.
 2. Galli JA et al. Home NIV use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD. Respi Med. 2014;108(5):722-8.
 3. Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease – A prospective, multicentre, randomized, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014;2:698-705.
 1. Duiverman ML et al. Two-year home-based nocturnal non-invasive ventilation added to rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Res. 2011;12(112).