Forskning om högflödesbehandling i hemmet vid KOL

Läs om huvudresultaten från de senaste kliniska studierna om funktionsmekanismen för högflödesbehandling i hemmet samt kliniska utfall hos patienter med KOL.

HiFAE studien

HiFAE (hem högflödesbehandling, Highflow Therapy, med syrgas för att minska akuta exacerbationer av KOL) är en randomiserad, kontrollerad studie för att utvärdera effektiviteten av högflödesbehandling i hemmet med syrgas jämfört med standardsyrgasbehandling hos patienter med KOL. Denna pågående studie genomförs vid 18 centra i Frankrike (N=406). Det primära effektmåttet är tiden till första sjukhusinläggning för AECOPD eller dödsfall.

Vilka är de kliniska fördelarna med högflödesbehandling i hemmet?

På den här sidan avser termen ”HFT” (högflödesbehandling) endast nasal HFT.

Förbättrad sekrethantering1

Patientkomfort (genom att patienten tillförs uppvärmd och befuktad inandad gas)

Mindre dyspné vid högintensiv fysisk aktivitet2-4

Förbättrad andning/respiration och minskat andningsarbete (WOB).5

Hos KOL-patienter med andningssvikt med hypoxi innebär högflödesbehandling (HFT) följande fördelar:6,7

Signifikant färre akuta exacerbationer av KOL (AECOPD),

Signifikant färre sjukhusinläggningar och färre symtom – vilket förlänger tiden till första exacerbation

Signifikant förbättrad livskvalitet för patienten.

HFT är en enkel och smidig behandling som ger såväl kliniska fördelar som fördelaktiga patientresultat vid användning i hemmet mot KOL. HFT används i dagsläget vid akutvård av vuxna på sjukhus, och det framstår allt mer som ett bra alternativ för långtidsbehandling i hemmet av KOL-patienter. 6,7

Funktionsmekanism och kliniska fördelar

HFT har flera funktionsmekanismer, inklusive mukociliär rening och sekrethantering samt förbättrad andningsmekanik, vilket minskar andningsarbetet och förbättrar patientkomforten.1,5,11,12,13

Utfall och patientfördelar

HFT i hemmet som adjuvant behandling kan minska antalet akuta exacerbationer och sjukhusinläggningar för KOL-patienter6,7 och lindra symtom som slemretention1, hosta1 och dyspné vid högintensiv fysisk aktivitet, 2-4 samtidigt som patientens livskvalitet bibehålls eller förbättras jämfört med vanlig vård. 6,7

Patientkomfort och livskvalitet

Lumis-HFT-högflödesbehandling-ResMed-livskvalitet mobile

För patienter med KOL som får långtids-HFT i hemmet ses bibehållna eller förbättrade livskvalitetsresultat jämfört med patienter som får vanlig vård, inklusive endast LTOT.6,7 Det verkar också som att HFT tolereras väl av patienterna7 och att det främjar patientkomforten tack vare förbättrad mukociliär rening och sekrethantering1 samt lindrad dyspné under högintensiv fysisk aktivitet.2-4

 

Lumis™ HFT

Den här ResMed-apparaten för högflödesbehandling är utformad för att vara enkel att ställa in och använda, och den möjliggör bekväm behandling av KOL-patienter i hemmet.

Icke-avtalsenlig bild av näsgrimma – Använd endast näsgrimmor som rekommenderats av ResMed

Referenser:

 1. Hasani A, et al. Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis 2008;5:81-86.
 2. Cirio S, Piran M, Vitacca M, Piaggi G, Ceriana P, Prazzoli M, et al. Effects of heated and humidified high flow gases during high-intensity constant-load exercise on severe COPD patients with ventilatory limitation. Respiratory Medicine 2016;118:128–32.
 3. Neunhäuserer D, Steidle-Kloc E, Weiss G, Kaiser B, Niederseer D, Hartl S, et al. Supplemental Oxygen During High-Intensity Exercise Training in Nonhypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2016;129(11):1185–93.
 1. Chatila W, Nugent T, Vance G, Gaughan J, Criner GJ. The Effects of High-Flow vs Low-Flow Oxygen on Exercise in Advanced Obstructive Airways Disease. Chest 2004;126(4):1108–15.
 2. Fraser JF, et al. Nasal high flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung volumes: a randomised crossover trial. Thorax 2016;71:759-761.
 3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
 4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.
 5. Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T, et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD Patients: A Multicenter, Randomized Crossover Trial. Annals of the American Thoracic Society. 2017.
 6. Elshof J, Duiverman ML. Clinical Evidence of Nasal High-Flow Therapy in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. Respiration 2020;99:140-153.
 7. Nishimura M. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Respir Care 2016;61:529-541.
 8. Vogelsinger H, et al. Efficacy and safety of nasal high-flow oxygen in COPD patients. BMC Pulm Med 2017;17:143.
 9. Biselli P, Fricke K, Grote L, Braun AT, Kirkness J, Smith P, et al. Reductions in dead space ventilation with Nasal High Flow depend on physiologic dead space volume – Metabolic hood measurements during sleep in patients with COPD and controls. European Respiratory Journal. 2018.
 10. McKinstry S, Pilcher J, Bardsley G, Berry J, Van de Hei S, Braithwaite I, et al. Nasal high flow therapy and PtCO2 in stable COPD: A randomized controlled cross-over trial. Respirology. 2017.