AirView™️ för sömnregistrering i hemmet

 • apnealinkair-with-airview-resmed
apnealinkair-with-airview-resmed

AirView™️ för sömnregistrering i hemmet

Onlineåtkomst till patientens screeninginformation direkt via den säkra1 AirView-servern, en molnbaserad lösning för patienthantering som tar ResMeds vårdlösningar till en ny nivå. AirView eliminerar flaskhalsar och ger ett effektivare arbetsflöde, från den inledande screeningen till behandling.

Intuitiv användningspanel
Få en snabb överblick över patientens behandling med ögonblicksbilder av behandlingsstatus på en och samma skärm.

 

Avancerad analys
Analysera behandlingen via en detaljerad signalöversikt med möjlighet till manuell bedömning.

 

Avancerad rapportering
Detaljerad, lättläst och färgkodad tolkningsrapport på en sida.

Ytterligare funktioner

Tydlig rapportering
Använd AirView för ApneaLink Air för att registrera data och statistik från sömnregistrering i hemmet. Få poäng automatiskt som hjälper dig att screena för sömnrelaterade andningsstörningar och se rekommenderade åtgärder.

Inbyggd säkerhet och sekretess
Funktionerna för inbyggt lösenordsskydd, rollbaserad åtkomst och datakryptering i AirView håller din och patienternas information säker. ResMed uppfyller dessutom strikta lagar för säkerhet och sekretess1.

Intresserad av AirView?

Vill du veta mer om AirView? Kontakta din ResMed-representant eller registrera dig här:

Vanliga frågor om AirView och sömnregistrering i hemmet

AirView laddas inte ner – du kommer åt den online via en webbläsare. Kontrollera webbläsarspecifikationerna i den sista frågan nedan.

Kontakta din ResMed representant om du vill veta mer.

Kontakta din ResMed representant eller kontakta oss här.

Kontakta vårt supportteam på: support.airview@resmed.eu

Det är ett system som gör att du kan ladda upp data från behandlingsenhetens SD-kort eller USB-minnen, samt från ApneaLink Air, utan behov av Java-applets.

Krav på hårdvara

 • PC – Pentium 1.6 GHz or greater with an active internet connection
 • Memory – 500MB RAM eller större
 • Screen resolution – 1,024 x 768 (minimum)
 • SD kortläsare (krävs för att ladda ner data från ett datakort)
 • USB port

Krav på operativsystem

Ett av följande:

 • Microsoft® Windows 7 32 and 64-bit (Home Premium and Professional)
 • Microsoft® Windows 8.1 (Home Premium and Professional)
 • Microsoft® Windows 10 (Home Premium and Professional)

Webbläsare

Följande webbläsare kan användas:

 • Mozilla Firefox™ 42.0 eller senare
 • Google Chrome™ 86.0 eller senare
 • Microsoft Edge™ 87.0 eller senare

Ytterligare programvara 

Följande program eller motsvarande är inte nödvändiga för att ladda ner kortdata och visa exporterade data och rapporter från AirView.

 • Microsoft™ Office Excel™ 2007 eller senare
 • Adobe™ Acrobat™ Reader 10.0.1 eller senare
 • Oracle™ Java™ SE 8
 • ResMed Cloud Connect

Dokumentation

AirView-Användarguide, ikonguide och apparatkompatibilitetslista:

Få tillgång till tekniska dokument ➜

ApneaLink Air
med AirView:

Visa broschyren ➜

Se onlinehjälpen för AirView för relevant information om varningar och försiktighetsåtgärder att beakta innan och medan produkten används.

Referenser

 1. AirView har utformats för att vara säkert i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv 2016/679 (GDPR) och nationella sekretesslagar. Patientdata skyddas med hjälp av datakrypteringsteknik. ResMeds säkerhetsspecialister är mycket engagerade i arbetet med AirView, hela vägen från designfasen till kontinuerlig driftövervakning. Lösningen testas regelbundet med avseende på riskhantering och sekretess. Vår värdleverantör i Europa är ett tredjepartsföretag som är certifierat enligt de strikta franska HDS-kraven (Hébergement de Données de Santé) och dessutom ISO 27001-certifierat för hantering och lagring av medicinska data.