Nox A1s

Bärbar och användarvänlig apparat för polysomnografi

Precis som sin föregångare är Nox A1s en användarvänlig1, bärbar sömnregistreringsapparat som kan användas i hemmet eller på ett sömnlaboratorium för att diagnostisera sömnrelaterade andningsstörningar. Den är kompakt och ergonomisk, med ännu bättre stabilitet jämfört med sin föregångare för att en signal med hög kvalitet ska kunna registreras.

Nox A1s kan erbjuda

användarvänlig-PSG-NoxA1s

Användarvänlig

Det här ergonomiska polysomnografisystemet har en modernare design och ett användarvänligt gränssnitt. I kombination med Noxturnal, som finns som mjukvara och app, gör det både ditt och patienternas liv enklare.

klinisk-noggrannhet-PSG-NoxA1s

Klinisk noggrannhet

Detta är ett komplett polysomnografisystem, med integrerad RIP och digital mikrofon, som ger hög noggrannhet i resultatet och en tillförlitlig diagnos1.

effektivitet-PSG-NoxA1s

Effektivitet

Det är utrustat med Bluetooth(R) Low Energy, för en stabil anslutning som möjliggör onlinesömnstudier med synkroniserad video utan störningar, samt USB-C och RIP-teknik för hög upplösning från Nox för effektiv sömntestning i hemmet2.

Avancerade funktioner i Noxturnal

Noxturnal är en kraftfull och användarvänlig mjukvara som kan anpassas efter individuella behov. Det modernare gränssnittet ger en tydlig överblick över resultatet och omvandlar de dagliga rutinerna till ett effektiv arbetsflöde3.

Upptäck Noxturnal-appen

Noxturnal-appen är en smart app för Android™ som kan användas på mobil och surfplatta och som förenklar konfigurationen av sömnstudier. Via trådlös anslutning till Nox A1s-apparaten ger den tillgång till avancerade funktioner som gör användarupplevelsen ännu mer flexibel:

 • kontrollstatus och livesignaler
 • möjlighet att konfigurera och starta registreringar på distans
 • möjlighet att genomföra biokalibrering och impedanskontroller bredvid patienten.

Nox C1-åtkomstpunkt

Nox A1s-systemet kan utökas med en Nox C1-åtkomstpunkt, så att du kan genomföra onlinesömnstudier med synkroniserad video, genom att sätta in en Bluetooth-dongel (maskinvarulås) i USB-porten på Nox C1-åtkomstpunkten.

Den stabila trådlösa Bluetooth-anslutningen har uppgraderats, så att patienten kan röra sig fritt i rummet vid registrering på ett sömnlaboratorium. Nox C1 har 12 DC-kanaler och är kompatibel med en rad apparater från andra leverantörer, till exempel pH-sensorer, temperatursensorer och sensorer för esofagustryckmätning.

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska tas hänsyn till innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

 

Instruktionsvideor

Upptäck Nox A1s

Så här fungerar Nox A1s

Vanliga frågor

Nox A1s har samma fördelar som den senaste modellen av Nox A1, plus följande förbättrade funktioner:

 • Förbättrad nedladdningshastighet
 • Längre batteritid, upp till 11 timmar vid onlinestudier med alkaliska AA-batterier
 • Modernare version av Noxturnal-mjukvaran, med avancerade funktioner som är anpassade efter apparaten
 • Förbättrad design för högre effektivitet och enklare rengöring

Om du vill få maximal användning av produkten behöver du följande: Nox abdomenkabel (7078984), Nonin WristOx2-pulsoximeter – modell 3150 BLE (7078989), en USB-sladd Type-C för att ansluta apparaten till datorn och Bluetooth BLE 5.0 USB-dongeln (7079467) för kommunikation mellan A1s och Nox C1. Dessa tillbehör ingår i Nox A1s-systemet (7079465), med undantag för Bluetooth USB-dongeln som finns som reservdel (7079468). Nox RIP-bälten och näsgrimmor är fortfarande kompatibla med Nox A1s.

Noxturnal v6.2 har ett modernare gränssnitt och en rad nya funktioner:

 • PLM-analys har uppdaterats4
 • översikt över registrerade resultat för att öka effektiviteten i arbetsflödet.
 • beräkningar av rapportparametrar, vilket ger vårdpersonal mer detaljerade data och valfrihet i anpassade rapporter.

Nox A1s kan registrera följande signaler:

 • RIP-flöde i bröstkorg och buk
 • näsgrimmeflöde/masktryck
 • snark- och ljudkanaler
 • 13 unipolära kanaler
 • fyra bipolära kanaler (PLM, EKG, EMG, EEG eller annat)
 • position, aktivitet
 • ljus
 • SpO2, puls, pletysmografi.

Garanti och service

Letar du efter information om service och garanti för ResMed Nox A1s?
I vårt resurscenter finns svaren på dina frågor.

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska tas hänsyn till innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Referenser

 1. Yoon, IH Hong, I Baik, HW Shin. Evaluation of the feasibility and preference of Nox-A1 type 2 ambulatory device for unattended home sleep test: a randomized crossover study. Sleep and Biological Rhythms, 2019
 2. Montazeri, K., Ægir Jónsson, S., Skírnir Ágústsson, J., Serwatko, M., Gislason, T., Arnardottir, E. “The design of RIP belts impacts the reliability and quality of the measured respiratory signals”. Sleep Breath. 2021 Jan 7.
 3. Ulysses J. Magalang, Jennica N. Johns, Katherine A. Wood, Jesse W. Mindel, Diane C. Lim, Lia R. Bittencourt, Ning-Hung Chen, Peter A. Cistulli, Thorarinn Gíslason, Erna S. Arnardottir, Thomas Penzel, Sergio Tufik & Allan I. Pack. “Home sleep apnea testing: comparison of manual and automated scoring across international sleep centers”. Sleep Breath. 2018 Sept 10.
 4. Ragnarsdóttir, H., Már Þráinsson, H., Finnsson, E., Gunnlaugsson, E., Ægir Jónsson, S., Skírnir Ágústsson, J., Helgadóttir, H. “BodySleep: Estimating sleep states from respiration and body movements”, Poster presenterad på World Sleep 2019, Vancouver.