TxLink™ 2 och EasyCare Tx 2

Lösning för titrering via fjärrstyrning

TxLink™ 2 och EasyCare Tx 2

Lösning för titrering via fjärrstyrning

Med nätverksenheten TxLink 2 upprättas en anslutning mellan datorprogramvaran EasyCare Tx 2, en Air11™-behandlingsapparat och ett anslutet polysomnografisystem (PSG) under titrering.

Produktkoder: TxLink 2 (22402), TxLink 2 -kabel för PAP-apparat (22421), Kabel – USB typ 1 till B (2,0 m) 22422, Air11 90W PSU Eur (39212)

TxLink 2 för dataöverföring

TxLink 2 överför signaler i realtid från en Air11-behandlingsapparat till ett anslutet PSG-system som integrerats med analoga standardkablar eller via digital integrering*.

Realtidssignaler: enheten möjliggör överföring av behandlingsdata och behandlingsstyrning i realtid mellan en Air11-behandlingsapparat och EasyCare Tx 2.

Analoga utgångar: enheten har 6 kanaler som gör att signaler från behandlingsapparaten kan överföras till ett anslutet PSG-system.

EasyCare Tx 2 för behandlingsstyrning

EasyCare Tx 2 är en användarvänlig och lättanvänd datorprogramvara som möjliggör fjärrstyrning av en Air11-behandlingsapparat via TxLink 2.

Effektivitet: det är en effektiv lösning tack vare att installation, administration och titrering kombineras i en och samma programvara.

Hantering av flera enheter: med hjälp av Connection Manager-funktionen går det att hantera flera TxLink 2-enheter med EasyCare Tx 2.

Anpassningsbarhet: det går att anpassa behandlingsstyrningen och visningen av realtidsdata utifrån egna önskemål.

Ladda ner EasyCare Tx 2 programvara

Du får tillgång till en säker programvara som endast vårdgivare med rätt behörighet kan ladda ner.

 

Vanliga frågor

Alla Air11-behandlingsapparater är kompatibla med TxLink 2 och EasyCare Tx 2. TxLink 2 och EasyCare Tx 2 är inte kompatibla med Air10-apparater.

EasyCare Tx 2 kan köras med Windows 10 och Windows 11.

TxLink 2-kabeln för PAP-apparater kan både förse den anslutna Air11-apparaten med ström (via TxLink 2) och skicka och ta emot data.

Överföringen från TxLink 2 sker via analoga standardkablar eller via digital integrering*.

I användarguiderna hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

* Digital integrering är endast tillgängligt för vissa PSG-system.