Obesitas hypoventilationssyndrom (OHS)

Läs mer om OHS-symptom och behandlingsalternativ.

Vad är obesitas-hypoventilationssyndrom (OHS)?

Som namnet antyder drabbar OHS vanligen personer som är överviktiga eller lider av fetma.

Hypoventilation innebär att andningen är för ytlig eller för långsam. Eftersom din kropp måste arbeta hårdare för att andas blir andningsorganen utmattade och nivåerna av koldioxid i ditt blod kan bli alltför höga och syrenivåerna alltför låga. En läkare eller klinik kan enkelt diagnostisera detta med en analys av arteriella blodgaser.

Om du har OHS kan du uppleva:

 • andfåddhet
 • överdriven dagtrötthet (EDS)
 • morgonhuvudvärk
 • depression

Varför är det viktigt att behandla OHS?

Som du kan föreställa dig påverkar en oförmåga att andas tillräckligt djupt inte bara dina möjligheter att göra saker du gillar, utan leder också till en tung belastning på dina inre organ.

Om OHS inte behandlas leder det ofta till följande:

 • Hjärtsvikt på hjärtats högersida1
 • Lunghypertoni (då blodtrycket i de artärer som leder blodet från hjärtat till lungorna är högre än normalt)1
 • Polyglobuli (då det finns en onormal ökning av antalet cirkulerande röda blodkroppar. Detta kallas också polycytemi)1

På grund av de allvarliga effekterna av OHS är det viktigt att ta reda på om du har det och få behandling för det.

Om du redan får behandling mot OSA och fortfarande känner dig sömnig under dagen och har huvudvärk ska du tala med din läkare om att bli testad för OHS.

Behandlingsalternativ för Obesitas hypoventilationssyndrom

Studier har visat att OHS kan behandlas effektivt med ett kontrollerat viktminskningsprogram1 och behandling med positivt luftvägstryck eller noninvasiv ventilation (NIV).2 Din läkare kan också övervaka ditt tillstånd med något av följande:

 • Ett test av arteriella blodgaser*
 • Ett lungfunktionstest
 • Ett polysomnografitest (nattsömnsstudie)
 • Bröstkorgsröntgen

Noninvasiv ventilation (NIV)

För OHS är målet med ventilationen att öka utbytet av syre och koldioxid mellan blodet och luften i dina lungor3 och att ge dina andningsorgan hjälp så att du inte behöver arbeta så hårt för att andas effektivt.4 Tryckluft levereras från en liten apparat på sängbordet till en mask som du har på dig över munnen och/eller näsan. NIV är ett vanligt behandlingsalternativ för OHS.2

Referenser:

* Testet mäter surhet, syre och koldioxidhalt i blodet arteriellt för att se hur väl dina lungor kan förflytta syre till blodet, och koldioxid från blodet.

 1. Parameswaran, K, Todd, DC, Soth, M . Altered respiratory physiology in obesity. Can Respir J 2006;13(4): 203-210.
 2. Storre JH, Seuthe B, Fiechter R, Milioglou S, Dreher M, Sorichter S, Windisch W. Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation: A randomised crossover trial. Chest 2006 Sep; 130(3): 815-21.
 1. Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med 2005 Sep; 118(9): 948-56.
 2. Nowbar S, Burkart KM, Gonzales R, Fedorowicz A, Gozansky WS, Gaudio JC, Taylor MR, Zwillich CW. Obesity-associated hypoventilation in hospitalised patients: prevalence, effects, and outcome. Am J Med 2004 Jan 1; 116(1): 1-7.