Neuromuskulär sjukdom (NMD)

Läs mer om NMD-symtom och behandlingsalternativ.

 

Vad är NMD?

Neuromuskulär sjukdom (NMD) är ett samlingsnamn på sjukdomar och åkommor som drabbar de nerver som styr musklerna, eller som orsakar en försvagning av själva muskelvävnaden. Om nerverna inte kan kommunicera med musklerna fungerar de inte som de ska.

Symptom på andningssvikt hos NMD-patienter:

 • Svårigheter att svälja och andas
 • Trötthet, matthet och sömnighet
 • Morgonhuvudvärk
 • Koncentrationssvårigheter
 • Humörsvängningar
 • Höga CO2-värden

Vissa personer med NMD kan:

 • Ha svårt att svälja
 • Ha svaga andningsmuskler (muskler som hjälper dig att andas)
 • Behöva ventilation
 • Behöva rullstol

Varför är det viktigt att behandla neuromuskulär sjukdom?

Eftersom NMD påverkar dina muskler kanske du inte har styrka nog att andas själv. Som du kan föreställa dig kommer du inte att ha mycket energi att göra många av de saker du gillar om du inte kan andas ordentligt under dagen. Om du inte kan andas ordentligt på natten hämmas dessutom kroppens viktiga funktioner och återhämtning inför nästa dag.

Det är viktigt att du påbörjar behandling med en ventilator om din läkare har sagt att det är lämpligt för dig. Behandling av de andnings- och sömnproblem som orsakas av din NMD kan förbättra din livskvalitet betydligt. Med ventilation förbättras din andningskvalitet och du börjar känna dig i bättre form.

neuromuscular-disease-patient-wheelchair

Behandlingsalternativ för NMD

Studier har visat att noninvasiv ventilation (NIV) kan lindra de symptom som förknippas med andningssvikt för patienter med neuromuskulär sjukdom och leda till:

 • Förbättrad sväljförmåga
 • Lättare andning
 • Minskad trötthet och sömnighet
 • Mindre morgonhuvudvärk
 • Bättre koncentration
 • Bättre humör