• lumis-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
  • lumis-alarm-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
  • lumis-noninvasive-ventilation-device-video
lumis-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
lumis-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
lumis-alarm-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
lumis-noninvasive-ventilation-device-video

Lumis™

Noninvasiva ventilatorer

Noninvasiv personligt anpassad ventilation för patienter (>13kg)* med andningsinsufficiens, till exempel KOL, som andas spontant. Ventilatorerna i Lumis-serien har funktionsteknologier utformade för att hantera maskläckage och hålla sig synkroniserad med din andning.

Användarvänlig design

Lumis har designats för att göra den enkel för dig att hantera och använda.

resmed-lumis-noninvasive-ventilation

Tekniker för individanpassad behandling

lumis-noninvasive-ventilation-patient-resmed-mobile

Teknikerna Vsync, TiControl™ och trigger- och cykelfunktionerna fungerar tillsammans för att hantera maskläckage, hjälpa synkroniseringen med din andning och underlätta för dig att andas spontant, så att du kan få precis den nivå av ventilation du behöver.

Automatisk befuktning

När Lumis används med uppvärmd befuktare, HumidAir och uppvärmd slang, ClimateLineAir, levereras optimal befuktning automatiskt; Climate Control Auto. Inställning sker automatiskt och utan komplicerade justeringar.

resmed-lumis-noninvasive-ventilation-humidification

Andra funktioner

  • Lumis 100 VPAP ST-A och Lumis 150 VPAP ST-A har en uppsättning fasta och justerbara larm för extra trygghet.
  • Med iVAPS* registreras din unika alveolärventilation, lämpliga målvärden ställs in och därefter levereras ett jämnt tryckstöd på den nivå som behövs.
  • intelligent Backup Rate (iBR)** maximerar dina möjligheter att andas självständigt. Om du behöver extra stöd, triggar iBR ventilatorn för att leverera backup-andning föra dig  tillbaka till rätt frekvens på ett behagligt sätt.
  • AutoEPAP*** övervakar din övre luftväg och justerar  automatiskt det tillförda utandningstrycket för att åtgärda eventuella blockeringar.
  • Rampfunktion för extra komfort. Lumis har en rampfunktion som hjälper dig att påbörja behandlingstillfället på ett behagligt sätt.

Frågor?

Din vårdgivare är din primära kontakt för frågor som rör din behandling. Har du andra frågor, kontakta oss.

 

Personlig ventilation gör det enkelt

iVAPS + AutoEPAP

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Referenser:

* Behandlingsfunktionen iVAPS är indikerad för patienter som väger minst 30 kg.

** Tillgänglig i iVAPS- och ST-funktionerna.

*** Tillgänglig i iVAPS-funktionen.