Narval™ Easy

Samarbetsplattform för hantering av patienter med antiapnéskena

Narval™ Easy

Samarbetsplattform för hantering av patienter med antiapnéskena

Narval Easy är en säker1 onlineplattform där sömnläkare och tandläkare kan dela realtidsdata för att hantera och följa OSA*-patienter som behandlas med Narval CC antiapnéskena (med mandibelförskjutning).

Håll koll på dina patienters framsteg

För att en antiapnéskena ska kunna ordineras behövs samarbete mellan en sömnspecialist och en tandläkare. Därför har ResMed utformat Narval Easy: den första samarbetsplattformen för uppföljning av OSA-patienter som behandlas med antiapnéskenan Narval CC. [Engelsk video]

Narval Easy där sömnläkare och tandläkare kan mötas online

samarbete-natverk

Bygg upp nätverk

Underlätta kommunikation och samarbete genom att koppla samman sömnläkare och tandläkare

online-registrering

Digital administration

En enda, säker plattform som hjälper dig att hantera patientdata och besök och som förenklar ditt dagliga arbete

Uppföljning av patienter

Få meddelanden vid olika steg av dina patienters behandlingar och följ dem på lång sikt, så att du kan ge stöd till de som behöver det

samarbeta-enkelt

Dela data

Dela patienternas behandlingsresultat med dina samarbetspartners som är anslutna till Narval Easy, så det blir lättare att följa patienterna

Följ upp dina Narval CC-ordinationer direkt från sömnlaboratoriet

somnlakare-narvalcc-forskrivare
  • Få information om patientens anpassning till antiapnéskenan
  • Få meddelanden i viktiga skeden av behandlingen
  • Kommunicera och dela data med din samarbetspartner
  • Följ upp dina patienter på lång sikt

Beställ Narval CC online

tandlakare-specialist-narvalcc
  • Skapa, spåra och hantera Narval CC-beställningar
  • Övervaka titreringen: registrera kliniska bedömningar
  • Dela behandlingsresultat med dina patienters sömnspecialister

Narval Easy är tillgängligt oavsett om du använder en intraoral skanner eller traditionella avtryck. Visa IOS-guiden [Engelsk PDF]

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Referenser :

* Obstruktiv sömnapné

  1. Narval Easy har utformats för att vara säkert och värden för plattformen är ett tredjepartsföretag som är certifierat enligt de strikta ASIP Santé-kraven i Frankrike och dessutom är ISO 27001-certifierat för värdlagring av medicinska data.