ResMeds sekretesspolicy för sömntest

Varför och hur använder vi dina personuppgifter?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2022 

Du har valt att göra ett onlinesömntest från ResMed, som är utformat för att fastställa om du kanske har sömnapné eller kanske inte har sömnapné. Detta gör att ResMed kan skicka anpassad information som vi tror kan vara till nytta och av intresse för dig. I informationen ingår resultatet av sömntestet och, om du väljer att ta emot det, information om sömnapnébehandling och ResMeds produkter och tjänster. Genom att spara de data du skickar in när du gör sömntestet kan ResMed förbättra själva testet samt vår möjlighet att erbjuda dig relevanta annonser, erbjudanden och tjänster.

Genom att kryssa i samtyckesrutan på anmälningsformuläret till testet och klicka på ”Starta” samtycker du till att dina personuppgifter behandlas.

I samband med detta behandlar ResMed följande personuppgifter om dig:

  • Identifieringsdata: namn, e-postadress, ålder, plats osv.
  • Anslutningsdata: IP-adresser, loggar, metadata osv.
  • All information du uppger till oss när du fyller i sömntestet, inklusive information om kön, ålder, vikt, längd och symtom på sömnapné.
  • Hälsoinformation: vi kan härleda information om din hälsa genom det faktum att du har gjort det här sömntestet.

Den ResMed-enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via det här testet, inklusive cookies, kallas för ”personuppgiftsansvarig”. Personuppgiftsansvarig är den ResMed-enhet som finns i eller ansvarar för det land där du bor:

Land Personuppgiftsansvarigs företagsbeteckning Kontaktinformation Lokalt cookie-meddelande
Tyskland ResMed Deutschland Gmbh – Tyskland  Haferwende 40, 28357 Bremen, Germany Local cookie notice
Belgien ResMed EPN Ltd. – Belgien  Bolwerklaan 21, box 8, 1210 Brussels, Belgium Local cookie notice
Danmark ResMed Denmark A/S – Danmark  Kidnakken 11, 4930 Maribo, Denmark Local cookie notice
Storbritannien ResMed Ltd – UK Quad 1, First Floor, Becquerel Ave, Harwell Campus, Didcot OX11 0RA, United Kingdom Local cookie notice
Finland ResMed Finland OY – Finland Hevosenkenka 3 02600 ESPOO, Finland Local cookie notice
Frankrike ResMed SAS – Frankrike Parc Technologique de Lyon – 292 allee Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France Local cookie notice
Grekland ResMed EPN Ltd. – Grekland 90 Kifissias Ave., 15125 Marouss, Greece Local cookie notice
Italien ResMed EPN Ltd. – Italien Corso Vercelli, 40 – 20145 Milan, Italy Local cookie notice
Nederländerna ResMed Nederland BV – Nederländerna Siriusdreef 17-27, 2132 WT Amsterdam, The Netherlands Local cookie notice
Norge ResMed Norway AS – Norge Fjordveien 1, 1363 Hovik, Norway Local cookie notice
Polen ResMed Polska Sp Zoo – Polen ul.Pokorna 2/U18A, 01-199 Warsaw, Poland Local cookie notice 
Spanien ResMed EPN Ltd. – Spanien Negocenter C/Agustin de Betancourt, 21, 8°pl 28003 Madrid, Spain Local cookie notice
Sverige ResMed Sweden AB – Sverige Jan Stenbecks torg 17, 16440 Kista, Sweden Local cookie notice
Portugal ResMed EPN Ltd – Portugal Quad 1, First Floor, Becquerel Ave, Harwell Campus OX11 0RA Didcot, United Kingdom Local cookie notice
Irland ResMed Sensor Technologies Ltd  70 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland Local cookie notice
UAE ResMed EPN Ltd – Dubai   Quad 1, First Floor, Becquerel Ave, Harwell Campus OX11 0RA Didcot, United Kingdom Local cookie notice
Schweiz ResMed GmbH – Schweiz   Viaduktstrasse 40, 4051 Basel, Switzerland Local cookie notice

Dina personuppgifter sparas i vår databas i upp till 3 år från och med det datum då du slutfört testet eller från och med då vi senaste hade kontakt med dig och du visade intresse för ResMeds produkter och tjänster (detta innefattar att kontakta oss eller klicka på en länk i våra e-postutskick).

Det är endast följande aktörer som har tillgång till uppgifterna:

  • Vår underleverantör DotDigital, ett system för e-postutskick
  • Behöriga ResMed-medarbetare

DotDigital har valts ut med stor omsorg och agerar på uppdrag av ResMed. Våra leverantörer har förbundit sig att följa avtalade, strikta regler om dataskydd.

I syfte att genomföra detta sömntest överför ResMed inte dina personuppgifter till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Du har rätt att bli informerad om behandlingen av dina personuppgifter, att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas av ResMed, att utöva din rätt till dataportabilitet, att begära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas, att begära att behandlingen begränsas eller att motsätta dig behandlingen.

Om du vill göra detta kontaktar du ResMeds sekretessteam på följande e-postadress: privacy@resmed.eu

Obs! Ditt utövande av dina rättigheter får inte hindra eller stoppa ResMed att uppfylla sina juridiska eller avtalsmässiga åtaganden. 

Du kan också lämna in ett klagomål till den dataskyddsmyndighet som har jurisdiktion i ditt land.