Lumis™

Noninvasiva ventilatorer

En serie med noninvasiva ventilatorer för patienter (>13kg)* med andningsinsufficiens, till exempel KOL, som andas spontant. Lumis har fristående tekniker som gör att ventilationen skräddarsys för varje patient. Den trådlösa anslutningen till AirViewTM gör att du kan monitorera och anpassa patientens inställningar på distans.

Artikelnummer

  • lumis-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
  • lumis-alarm-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
  • lumis-noninvasive-ventilation-device-video
lumis-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
lumis-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
lumis-alarm-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
lumis-noninvasive-ventilation-device-video

Enkel individanpassning

lumis-noninvasive-ventilation-patient-resmed-mobile

Med Lumis funktion QuickNav kan du enkelt växla mellan skärmarna för inställningar och monitorering, genom att trycka två gånger på Home-knappen på apparaten. Två av Lumis-modellerna har en uppsättning fasta och justerbara larm för extra trygghet.

Patientens SpO2 och puls** visas på skärmen på Lumis redan innan behandlingen har inletts så att du kan anpassa ventilatorinställningarna efter patienten. Lumis exakta och känsliga tekniker gör att du kan finjustera inställningarna för varje enskild patient.

Automatisk befuktning

Om Lumis används i kombination med en HumidAir™ befuktare med uppvärmningsfunktion och en uppvärmd ClimateLineAir™-slang kan apparaten ge automatisk befuktning: Climate Control Auto. Den här funktionen har förinställda temperatur- och luftfuktighetsnivåer så att du kan se till att din patient får de fördelar som befuktning innebär.

resmed-lumis-noninvasive-ventilation-humidification

Uppkopplad vård ger bättre behandlingsinsikt

resmed-telemonitorering-noninvasiv-ventilation-lakare-mobile

Alla Lumis-apparater har integrerad trådlös anslutning så att du kan överföra behandlingsdata direkt till AirView, ResMeds säkra, molnbaserade patienthanteringssystem för vård på distans.

Med funktionen AirView Remote Assist får du tillgång till apparatstatus för varje patient och till viktiga inställningar och information (om till exempel läckage och befuktning) så att du kan felsöka apparatrelaterade problem snabbt och enkelt.

Använda Lumis™ med andra produkter

AirView gör att du snabbt och enkelt kan se statistik för patientens ventilator och behandling***. Du kan monitorera patientens apparatinställningar på avstånd (bland annat oavsiktligt läckage, andningsfrekvens, spontan trigger och minutventilation).

Den uppvärmda luftslangen ClimateLineAir håller en jämn temperatur på den befuktade luften när den passerar genom slangen.

Den uppvärmda befuktaren HumidAir är utformad för integrering med behandlingsapparaten och är avsedd att motverka torrhet och nästäppa.

Garanti och service

Letar du efter information om service och garanti för våra masker och tillbehör?

I vårt resurscenter finns svaren på dina frågor.

Relaterade produkter

Stellar™

Behandlingsapparat för noninvasiv ventilation som kan göras invasiv, för patienter som andas spontant.

Läs mer

Astral™

Behandlingsapparat med invasiv och noninvasiv ventilation för patienter med olika grad av ventilationsbehov.

Läs mer

Referenser:

*Behandlingsfunktionen iVAPS är indikerad för patienter som väger minst 30 kg.

** Gäller om en kompatibel oximeter och oximetermodul har anslutits.

***Med Lumis finns data tillgängliga en timme efter avslutat behandlingstillfälle.