AirView vid högflödesbehandling

System för patientdatahantering

Ha överblick över KOL-patienter som behandlas med Lumis HFT i hemmet. Med AirView för HFT kan du visa och analysera aktuella apparat- och användningsdata för patienter som får högflödesbehandling och snabbt identifiera eventuella problem.

  • produktöversikt-airview-lumis-hft
  • produktöversikt-airview-hft
  • produktöversikt-vårdgivare-airview-hft
produktöversikt-airview-lumis-hft
produktöversikt-airview-lumis-hft
produktöversikt-airview-hft
produktöversikt-vårdgivare-airview-hft

Få relevant information om dina HFT-patienter

airview-för-högflödesbehandling-mock-up-1

Förenkla sättet som du monitorerar KOL-patienter på. AirView för HFT ger dig möjlighet att monitorera behandlingstid och användningsfönster för varje enskild patient. Du kan även kontrollera SpO2-värden*, vilket kan vara användbart vid titrering eller uppföljning av HFT-patienter som behöver extra syrgas. När du identifierar ett problem eller ett intressant datavärde kan du enkelt generera en förkonfigurerad rapport och dela den med kollegor och andra vårdgivare.

Stötta patienten till följsamhet i behandlingen

airview-för-hft-vårdgivare

Det kan ta tid för patienterna att vänja sig vid en ny behandling eller apparat. Låg följsamhet kan leda till akut försämring och sjukhusinläggning, vilket får konsekvenser för såväl patienter som vårdgivare och sjukvårdssystemet. Distansmonitorering är ett sätt att hjälpa patienterna att öka följsamheten och minska antalet som avbryter behandlingen. Detta beror på att eventuella problem med apparaten eller tekniken kan upptäckas i tid, utan att det behövs ett fysiskt besök.

Håll ett vakande öga på alla dina patienter

airview-för-högflödesbehandling-mock-up-2 (mobil)

Alla nyare ResMed behandlings- och diagnostikapparater är kompatibla med AirView. Samma plattform för alla patienter med andningssjukdomar (OSA, NIV, HFT) gör det enklare att hantera patientpopulationen, monitorera varje enskild patient och prioritera dina insatser.

Huvudfunktioner

Monitorering av apparatdata

Kontrollera patientens apparatanvändning, behandlingstid och SpO22-värden.

Tydlig rapportering

Generera en förkonfigurerad rapport när du identifierar ett problem eller ett intressant datavärde och dela sedan informationen med kollegor och andra vårdgivare.

Säkra och innovativa system

Säkerställ datasekretess, säkerhet och prestanda i alla lägen genom att använda system som uppfyller sträng lagstiftning och rigorösa certifieringsstandarder**.

Vanliga frågor om AirView vid högflödesbehandling

Om du redan är registrerad för AirView kan du kontakta din ResMed-representant eller skicka e-post till support.airview[at]resmed.eu.
Om du inte har ett AirView-konto ännu kan du kontakta din ResMed-representant eller registrera dig här. Kontakta oss om du vill få en demonstration först.

Samma AirView-konto kan användas för att monitorera och hantera alla dina patienter med sömn- och andningsstörningar. Om du vill se enbart HFT-patienter kan du filtrera på typ av behandling under ”Alla patienter”.

Apparatanvändning, behandlingstid och SpO2-värden* visas i diagram. Information och inställningar för apparaten visas på fliken Ordination. Patientens personliga information och vårdgivarinformation visas på fliken Patientinformation.

Du kan visa patientdata i upp till 90 dagar före det slutdatum du anger i kalendern.

Du kan visa detaljerad information om daglig användning genom att bläddra i användningsdiagrammet.

En serie instruktionsvideor med de nya funktionerna i AirView för HFT finns här.

Du kan också be din ResMed-representant om en onlinedemonstration eller skicka en förfrågan här.

Instruktionsvideor med AirView-funktioner för sömnapnébehandling finns på den här sidan.

Kontakta vårt supportteam på support.airview[at]resmed.eu

På vår webbplats finns gott om användbar information. Om du hellre vill prata med någon kan du kontakta din ResMed-representant genom att fylla i formuläret här.

Nej. För tillfället är Lumis HFT endast kompatibel med AirView.

Titta närmare på AirView

Stötta patienterna från diagnos till kontinuerlig vård med AirView.

AirView för ApneaLink Air

Effektivare arbetsflöden för screening och diagnostik.

Läs mer
AirView för sömnapné

Förenkla monitorering och rapportering av patienter med sömnrelaterade andningsstörningar.

Läs mer
AirView för HFT

Monitorera KOL-patienter som behandlas med högflödesbehandling i hemmet.

Läs mer
AirView för ventilation

Monitorera ventilerade patienter i hemmet eller på sjukhus.

Läs mer
AirView för ApneaLink Air

Effektivare arbetsflöden för screening och diagnostik.

Läs mer
AirView för sömnapné

Förenkla monitorering och rapportering av patienter med sömnrelaterade andningsstörningar.

Läs mer
AirView för HFT

Monitorera KOL-patienter som behandlas med högflödesbehandling i hemmet.

Läs mer
AirView för ventilation

Monitorera ventilerade patienter i hemmet eller på sjukhus.

Läs mer

Innehållet i detta dokument är endast avsett för vårdgivare.

I användarguiden och den kliniska guiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkterna tas i bruk och under tiden de används.

* I kombination med ResMeds SpO2-monitorering

** AirView har utformats för att vara säkert i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv 2016/679 (GDPR) och nationella sekretesslagar. Patientdata skyddas med hjälp av datakrypteringsteknik. ResMed fick dubbel HDS/ISO 27001-certifiering för AirView och myAir, vilket är ett bevis på vårt engagemang för databehandling och datalagring. Det visar också att våra team och system verkar enligt högsta standard, vilket har verifierats av fristående granskare.