AirView™ för ventilationsbehandling

AirView™ – Uppkopplad vård. Distansmonitorering av patienter med ventilator gör att du kan prioritera din tid bättre och ge fler patienter bättre vård. AirView™, vi kallar det nära vård.

Distansmonitorering: Förbättra din patienthantering

Med AirView™ och ResMeds ventilationslösningar för uppkopplad vård får du tillgång till detaljerade patientdata. Du kan också identifiera problem och ingripa snabbt och proaktivt om patienten behöver det. Fjärråtkomst till behandlings- och apparatdata gör att du kan minska antalet onödiga telefonsamtal och uppföljningsbesök. Du kan lägga mer tid på patienter som behöver extra hjälp och du får mer kapacitet att bedöma nya patienter.

 

 

Se och skriv ut rapporter

I AirView™ kan du ta del av följsamhet- och behandlingsinformation och generera detaljerade rapporter för varje patient.

 

 

Intervju med dr Chris Carlin

Telemonitoreringslösningar för NIV i hemmet: lärdomar från erfarenheter ur verkligheten.

 

 

Distansmonitorering

Vad gör det för skillnad?

AirView för ventilation

Upptäck AirView för ventilation för vård av ventilerade patienter i hemmet. Med snabb och enkel åtkomst till dina patienters kliniska data *** kan du hantera problem och få information om dem som behöver omedelbar uppmärksamhet på distans, vilket sparar värdefull tid.

Ge en bättre vård

ResMed-AirView-remote-patient-monitoring-mobile

Patienter behöver inte ta sig till sömnkliniker och sjukhus för att få sina problem åtgärdade, om det inte är medicinskt nödvändigt. Patientens vårdteam kan se samma data samtidigt och på ett lätt sätt gå in och justera parametrarna eller boka in ett besök om det sker en förändring av patientens tillstånd.

Användbara resurser

Läs mer om fördelarna med distansmonitorering
Distansmonitorering för ventilationsvård

Distansmonitorering för ventilationsvård

AirView för Ventilation

Vi erbjuder ventilationslösningar

ResMed-AirView Uppkopplad vård för ventilation

ResMeds ventilationslösningar för uppkopplad vård kombinerar effektiva, användarvänliga apparater med patienthanteringssystem. Tillsammans gör de det lätt för dig att hantera och monitorera patienter som har andningssjukdomar (t.ex. KOL), andas spontant och vårdas i hemmet.

Uppkopplad vård vid sömnapné

AirView kan också användas för att monitorera och hantera dina patienter med sömnapné. Effektivisera ditt arbetsflöde och förbättra effektiviteten genom att använda alla AirViews funktioner.

Referenser:

* Den kontinuerliga monitoreringen av ventilatorberoende patienter måste ske oberoende av AirView, eftersom AirView endast är avsedd för uppföljningsvård.

** Med Stellar och Astral uppdateras behandlingsdata en gång per dygn. Med Lumis finns data tillgängliga en timme efter avslutat behandlingstillfälle.

*** Trådlös anslutning är tillgänglig för Stellar och Astral via ResMed Connectivity Module (RCM). Lumis har inbyggd trådlös anslutning.