Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL

Uppskattningsvis 251 miljoner människor runt om i världen lever med KOL.1 Förutom att det är en svår och jobbig sjukdom för den drabbade så är det också en tung social och ekonomisk börda för samhället och för vårt globala sjukvårdssystem. ResMed arbetar med sjukvården på flera plan för att utveckla innovativa lösningar som kan användas för att effektivt hantera och övervaka KOL-patienter hemma.

Expertens röst

Interview, Dr Chris Carlin

Kan automatiska lägen och telemonitorering stödja och förenkla NIV-vägar och vård av god kvalitet i KOL och OHS?

Interview, Pr Gonzalez-Bermejo

Hur fungerar högintensiv NIV för KOL patienter och behandling i hemmet.

Referens:

  1. World Health Organization. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronicobstructive-pulmonary-disease-(copd) (accessed January 31, 2019).