Fördelarna med myAir: från patienters synvinkel

Dessa patientberättelser är äkta och dokumenterade redogörelser för individens svar på behandlingen. Resultat och resultat kan variera, och denna individs svar ger ingen indikation, garanti eller garanti för att andra personer kommer att ha samma eller liknande upplevelse.

myAir är utformad för att användaren enkelt ska kunna följa upp sin behandling

Rose tycker att myAir gör en verklig skillnad. Nu när hon kan få tillgång till dagliga sömndata och med tips och råd känner hon att hon kan vara mer delaktig i sin behandling och hon är mer motiverand att behandla sin obstruktiva sömnapné.

Den positiva effekten av PAP-behandling. Livskvalitet och energi 1, 2

Se myAir support för relevant information relaterad till eventuella varningar och försiktighetsåtgärder som bör beaktas före och under användning av produkten.

1. Weaver, T.E., et al., Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep, 2007. 30(6): p. 711-9.
2. Wimms, A.J., et al., Continuous positive airway pressure versus standard care for the treatment of people with mild obstructive sleep apnoea (MERGE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med, 2020. 8(4): p. 349-358.