De verkliga fördelarna 1, 2 med PAP-behandling: ur patientens synvinkel

De här patientberättelserna är hämtade ur verkligheten och dokumenterade erfarenheter av deras individuella respons på behandlingen. Utfall och resultat kan variera och varje persons individuella respons ger ingen indikation på eller garanti för att någon annan har samma eller liknande upplevelser.

Färre tupplurar med PAP-behandling

När Brooke W. började med PAP-behandling försvann hennes trötthet och hon kunde sluta sova middag

Att bli bekväm med behandlingen

Patienterna kan ibland uppleva det utmanande att andas med ett postitivt lufttryck. PAP-användaren Matt har några tips som kan hjälpa dig hjälpa dina patienter att anpassa sig.

myAir gör skillnad: hur appen för uppföljning hjälper patienterna att hålla sig följsamma till sin PAP-behandling

Se myAir support för relevant information relaterad till eventuella varningar och försiktighetsåtgärder som bör beaktas före och under användning av produkten.

1. Weaver, T.E., et al., Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep, 2007. 30(6): p. 711-9.
2. Wimms, A.J., et al., Continuous positive airway pressure versus standard care for the treatment of people with mild obstructive sleep apnoea (MERGE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med, 2020. 8(4): p. 349-358.