Sömnstudie och diagnos

ResMed ger dig verktyg som hjälper dig att bedöma och undersöka om dina patienter lider av obstruktiv sömnapné samt rekommendera en sömnstudie.

Diagnos: Så går det till

Bedömning
Känner du igen några av de vanliga symptomen på OSA hos dina patienter?

Screening
Be dem att besvara fem frågor i ett sömnapnésymptomtest som en första screeningmetod.

Diagnos
En sömnapnédiagnos kan inte ställas utan att man gör en sömnregistrering. Remittera din patient till en sömnspecialist eller utför en sömnregistrering med en apparat som ResMed’s ApneaLink™ Air först.

Allt om sömnstudier

Under en sömnstudie övervakas patientens andning för att undersöka om det föreligger en sömnstörning som till exempel sömnapné. Sömnstudier kan utföras i hemmet eller på en sömnklinik.

Sömnstudie på klinik

På klinik, sjukhus eller sömnlaboratorium kommer personalen att placera sensorer på patientens kropp som används för att övervaka dennes sömn.

Sensorerna sitter:

  • På bröstkorgen för att övervaka hjärtaktiviteten
  • Nära ögonlocken för att registrera ögonrörelser som indikerar om patienten befinner sig i REM-sömn eller inte
  • På huvudet för att mäta elektriska impulser från hjärnan
  • På benen för att mäta muskelaktivitet

Patienter kommer även att förses med:

  • En näsgrimma för andningsövervakning
  • En oximeter på fingret för att mäta syrenivåer
  • Band kring bröstkorg och mage som mäter andningsansträngning

Med patientens tillstånd kan personalen även filma sömnstudien för att få mer kunskap om hans/hennes sömnbeteende.

Under denna typ av studie måste man sova över på vårdinrättningen, så det är en god idé att patienten gör sig hemmastadd. Man bör därför ta med sig allt man behöver för kvällsrutinen, inklusive pyjamas och toalettartiklar.

Sömnstudie hemma

Det finns två tillvägagångssätt vid en sömnstudie i hemmet:

  1. En sömnstudie i hemmet liknar de studier som genomförs på klinik, sjukhus eller sömnlaboratorium men är extra bekväma och behändiga eftersom de utförs i patientens hem. Under en sömnstudie i hemmet förses patienten vanligen med färre sensorer än vid inläggning på vårdinrättning, eftersom det huvudsakligen är information om andningen som registreras. Innan natten för sömnstudien kommer en sömnläkare att ha visat patienten hur man applicerar sensorerna och monitorerna, samt demonstrerat hur man använder registreringsapparaten under natten.På kvällen innan sömnregistreringen ska patienten helt enkelt följa sin normala kvällsrutin samt göra sig redo för sömnen, sätta fast allt på det sätt som visats och sedan starta registreringen. På morgonen tar patienten bort allt på det sätt som visats och återlämnar registreringsapparaten till kliniken, sjukhuset eller sömnlaboratoriet.
  2. En sömnscreening kan genomföras med hjälp av ResMeds ApneaLink™ Air, som är en kompakt, lätt och enkelanvänd apparat för sömnregistrering i hemmet. ApneaLink Air har kapacitet att registrera upp till fem informationskanaler: andningsansträngning, puls, syremättnad, nasalt flöde och snarkning.

Vad mäts i en sömnstudie?

Bland annat kan en sömnstudie ange allvarsgraden för patientens sjukdom,som klassificeras enligt ett apné-/hypopnéindex (AHI).

Grad AHI (per timme)
Normal <5
Mild 5 to <15
Måttlig 15 to <30
Svår 30+

Förutom patientens AHI tar man vid diagnos även hänsyn till patientens syremättnad och, när det gäller OSA, överdriven dagströtthet.

När du får resultaten av sömnstudien kan du sedan tala med patienten om sjukdomen (om en sådan konstaterats), allvarsgraden, möjliga hälsoeffekter och behandlingsalternativ.

Referenser:

  1. American Academy of Sleep Medicine, Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. The Report of an American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep, 1999. 22(5): p.667-89.