Patienthantering vid sömnrelaterade andningsstörningar

För sömnapnépatienter kan den största utmaningen vara att följa behandlingen. Bekväm utrustning, regelbundet utbyte, uppföljning och utbildning är oerhört viktigt för att hjälpa patienter att anpassa sig till och fortsätta med behandlingen.

Uppkopplad vård - Nära vård

Vi kallar det nära vård. ResMed leder utvecklingen av sjukvården framåt med sina uppkopplade apparater och lösningar i varje steg av dina patienters behandling.

myAir™, ResMeds onlineprogram och coachningsprogram, främjar patientengagemang och uppmuntrar följsamhet av sömnapnébehandling. Programmet finns för alla ResMed Air10-apparater.

 

Det är lugnande för patienter som har fått diagnosen sömnapné att veta att de inte är ensamma. Lyssna till vad dessa patienter hade att säga om sina behandlingsresor – från diagnos till behandling och därefter.