Personliga erfarenheter av sömnapnébehandling

Ingen patient som behandlas för sömnapné är ensam i sin PAP-behandling. Det kan vara skönt att veta. Här delar några personer som fått diagnosen obstruktiv sömnapné med sig av sina personliga erfarenheter  och hur de anpassat sig till sin PAP-behandling.

Se myAir support för relevant information relaterad till eventuella varningar och försiktighetsåtgärder som bör beaktas före och under användning av produkten.

1. Weaver, T.E., et al., Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep, 2007. 30(6): p. 711-9.
2.Wimms, A.J., et al., Continuous positive airway pressure versus standard care for the treatment of people with mild obstructive sleep apnoea (MERGE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med, 2020. 8(4): p. 349-358.