AirCurve™10 CS PaceWave™

Adaptiv servo-ventilator (ASV) som är utformad för bekväm, säker och harmonisk

AirCurve10 CS PaceWave ger individuellt anpassad, bekväm, säker och harmonisk ASV-behandling* för patienter med central sömnapné med eller utan obstruktiv sömnapné.

Artikelnummer: 37283

  • aircurve-cs-pacewave-asv-device-front-view-resmed
  • aircurve-cs-pacewave-asv-device-left-view-resmed
  • aircurve-cs-pacewave-asv-device-with-climateline-resmed
aircurve-cs-pacewave-asv-device-front-view-resmed
aircurve-cs-pacewave-asv-device-front-view-resmed
aircurve-cs-pacewave-asv-device-left-view-resmed
aircurve-cs-pacewave-asv-device-with-climateline-resmed

 

ASVAuto-funktion

Funktionen ASVAuto anpassar sig till en patients stabilitetsbehov för ventilation och övre luftvägar, andetag för andetag. Genom att centrala andningsstörningar behandlas med automatisk tryckstödsjustering och obstruktion i de övre luftvägarna med självreglerande EPAP kan andningen snabbt stabiliseras.

aircurve-cs-pacewave-adaptive-servo-ventilator-device-resmed

 

ASV-funktion

I ASV-funktion kan EPAP titreras manuellt i syfte att fastställa optimal fast EPAP-nivå för att hålla den övre luftvägen öppen.

easy-breathe-waveform-illustration-resmed

Andra funktioner

  • Easy-Breathe tryckvågform härmar vågformen för normal andning och återskapar den för att patientens andning ska kännas behagligare.
  • Kontinuerlig läckagehantering möjliggör tillförlitlig tillförsel av behandlingstryck samtidigt som synkronisering mellan patient och apparat upprätthålls.
  • Klimatstyrningssystemet Climate Control består av tillvalsprodukterna HumidAir™ befuktare och ClimateLineAir™ uppvärmd slang, och har konstruerats för att tillföra en konstant och behaglig temperatur- och fuktighetsnivå.

Garanti och service

Letar du efter service- och garantiinformation om denna ResMed-produkt?

Hitta svar på dina frågor i vårt resurscenter.

 

 

Relaterade produkter

AirCurve10 VAuto

ResMed AirCurve 10 VAuto är en självjusterande bilevelapparat som tack vare både AutoSet™-algoritmen och Easy-Breathe vågform ger extra andningskomfort till de sömnapnépatienter som behöver det.

Läs mer

AirSense10 AutoSet

En exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering.

Läs mer

* ASV-behandling är kontraindicerat för patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA 2–4) med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår dominerande central sömnapné.