Patientspecifika kategorier för enklare val av PAP-mask

Att välja rätt mask från början är en av de viktigaste faktorerna för att PAP-behandlingen ska upplevas positiv och fungera i längden.1 ResMeds maskkategorier avspeglar patienternas behov och vanor, vilket gör det enklare att hitta rätt mask redan från start.  Vi har delat in våra masker i tre kategorier: Minimalist, Frihet och Trygghet.

För dem som vill ha en diskret mask

För dem som vill ha enkelhet och frihet som annars känner sig klaustrofobiska eller att självbilden påverkas när de använder en PAP-mask. De behöver en mask som är minimalistisk, diskret och lätt att ta av och på och som ger en känsla av frihet.

Minimalistiska masker:
AirFit F30
helmask
AirFit N30 näsmask
AirFit P10 näskuddemask

”Ju tystare mask, desto bättre.”*
Patient-som-använder-ResMed-AirFit-N30-minimalistisk-näsmask
”Jag vill känna mig bekväm tillsammans med min partner.”*
Patient-som-använder-ResMed-AirFit-P10-minimalistisk-näskuddemask
”Det är viktigt att min mask är kompakt.”*
Patient-som-använder-ResMed-AirFit-F30-minimalistisk-helmask

För dem som vill ha stor rörelsefrihet

De som rör sig mycket i sömnen vill inte känna sig begränsade av att masken och maskslangen är i vägen. I den här kategorin är slangen placerad uppe på hjässan.

Masker för mer frihet:
AirFit F30i helmask
AirFit N30i näsmask
AirFit P30i näskuddemask

”Jag brukar sova på magen.”*
Patient-som använder-ResMed-AirFit-N30i-näsmask-för-mer-frihet
”En slang som inte är i vägen gör att jag känner mig friare.”*
Patient-som-använder-ResMed-AirFit-P30i-näskuddemask-för-mer-frihet
”Jag brukar testa olika sovställningar innan jag somnar.”*
Patient-som-använder-ResMed-AirFit-F30i-helmask-för-mer-frihet

För dem som väljer trygghet

De som väljer trygghet och flexibilitet vill känna att de kan lita på att PAP-masken passar just deras ansikten och att de slipper läckage.

Trygga och flexibla masker:
AirFit F20 och AirTouch F20 helmask
AirFit N20 och AirTouch N20 näsmask

”Jag behöver en mask som inte läcker.”*
Patient-som-använder-ResMed-AirFit- N20-flexibel-näsmask
”Jag vill ha en mask som sitter bra.”*
Patient-som-använder-ResMed-AirFit-F20-flexibel-helmask

Det här betyder namnen på våra PAP-masker

ResMed-förklaring-av-namn-på-CPAP-masker

Varje serie har fått sitt namn efter typen av mjukdel

  • AirFit-masker har mjukdelar av silikon
  • AirTouch har mjukdelar i minnesskum

Varje serie innehåller olika masktyper

  • N används för näsmasker (nasal), t.ex. AirTouch N20
  • P används för näskuddemasker (pillow), t.ex. AirFit P10
  • F används för helmasker (full face), t.ex. AirFit F20

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska tas hänsyn till innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

1. Neuzeret, P.C. and L. Morin, Impact of different nasal masks on CPAP therapy for obstructive sleep apnea: a randomized comparative trial. Clin Respir J, 2017. 11(6): s. 990-998.
* Citat på den här sidan är inspirerade av synpunkter från patienter och är inte bokstavligt återgivna.