Support for your patients on device & accessory maintenance | ResMed

Apparat & underhåll av tillbehör

Your patient’s device needs to be well maintained to constantly deliver effective treatment.

 

 

Rengöring av apparater

airsense-air-filter-maintenance-replacement-resmed

Varje månad rekommenderar vi att man kopplar ur behandlingsapparaten och torkar av utsidan med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Undvik att använda vatten i områden med elektriska delar.

Din patients apparat måste underhållas väl för att konstant kunna leverera en effektiv behandling. Ett tilltäppt luftfilter kan påverka det tryck som tillförs i patientens mask under natten. Det är därför viktigt för dina patienter att regelbundet kontrollera att det inte förekommer några hål eller damm på luftfiltret.

För information om hur man rengör apparattillbehör, se hjälpsidan för rengöring av tillbehör.

Rengöring av tillbehör för sömnapnébehandling

Under pågående behandling av sömnapnépatienter krävs konstant underhåll. Lär patienterna hur de rengör sina tillbehör för att få bästa möjliga behandling.

Varje dag

Koppla bort luftslangen och häng den att torka på en ren och torr plats till nästa användning.

Efter demontering tvättar du behållarlocket, plattan och basen i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.

Skölj delarna ordentligt i rent vatten och låt dem torka skyddade från direkt solljus.

 

Obs! Efter demontering kan du också maskindiska behållarlocket, plattan och basen. Använd ett program för ömtålig disk eller glas (använd bara översta hyllan).

Varje månad

Rengör utsidan på behandlingsapparaten och befuktaren med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.

Dra bort lockets tätning och tvätta den i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.

Kontrollera luftfiltret avseende hål och blockeringar på grund av smuts eller damm. Byt ut luftfiltret vid behov.

Inspect the water tub for wear and deterioration and replace any component that is cracked, cloudy or pitted.

 

Patients should not use any of the following to clean their humidifiers as these solutions may cause damage and reduce the life of the product:

  • Bleach, chlorine-, alcohol- or ammonia-based solutions
  • Moisturising, antibacterial or glycerine based soaps
  • Water softening and unapproved descaling agents

Tubing & filters

Proper maintenance of components is key to your patient’s sleep apnoea treatment journey. Here are our guidelines for replacing device filters and tubing for optimal therapy.

How often should tubing be replaced?

resmed-climatelineair-tube-cpap-accessory

We recommend that you replace your patient’s tubing regularly for maximum comfort. Typically, this replacement should occur after 6 to 12 months of use.

 

How often should air filters be replaced?

resmed-standard-air-filters-machine-accessory

If the environment is particularly humid or dusty, then the disposable filter won’t last for long. We recommend that your patient visually inspects the filter every month to determine whether the filter needs to be replaced. The recommended replacement is every 6 months or before, depending on the filter’s state.

 

Device & accessory FAQs

My patient is going on holiday and won’t have reliable access to mains electricity. Is there a solution for this?

Are you looking for ways to help patients travel and enjoy an active lifestyle in combination with therapy?

 

Why is my patient’s therapy device shutting off at night?

There could be a number of reasons for this. The following suggestions should help you to identify and resolve the problem.

 

My patient is finding it hard to fall asleep when using the therapy device. What solution can I offer?

For patients, getting used to their therapy device is an important stage in the sleep apnoea journey.