Masker för sömnapné- och ventilatorbehandling

Vi erbjuder ett brett utbud av masker för sömnapnébehandling och andningsvård. Våra masker är utformade för att vara effektiva och bekväma; för olika behandlingsbehov och sätt att andas. För patienter med sömnapné hjälper våra PAP-maskkategorier dig att lättare hitta rätt PAP-mask. Våra masker är utformade för olika sömnbehov och sovvanor. För patienter som söker det enkla, för patienter som vill ha för trygghet och flexibilitet och för patienter som har behov av rörelsefrihet.

Att välja rätt PAP mask till din patient

ResMed PAP-maskkategorier är utformade för att återspegla patientens behov och sömnvanor. Våra maskkategorier, Minimalist, Frihet och Trygghet hjälper dig att lättare hitta rätt PAP-mask för dina patienter.

Minimalist PAP-masker
Frihet PAP-masker
Trygghet PAP-masker

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska tas hänsyn till innan produkten tas i bruk och under tiden den används.