Support för Lumis HFT

Artikelnummer: Lumis HFT (28401)

How-To Videos

Relaterade produkter

En noninvasiv ventilator med invasiva funktioner, som är utvecklad för att passa olika miljöer och typer av patienter.

Läs mer

Astral är en bärbar och lätt ventilator för livsuppehållande vård som ger maximal rörlighet och funktionalitet.

Läs mer

Behandlingsapparat för noninvasiv ventilation för patienter som andas spontant

Läs mer

Lumis HFT är inte lämplig för livsuppehållande behandling.
Icke-avtalsenlig bild av näsgrimma – Använd endast näsgrimmor som rekommenderats av ResMed.
*Lumis kan användas i upp till 16 timmar med ett flöde om 15 l/min. Mer information finns i användarguiden. Inställd på befuktningsnivå 3, med omgivningstemp. 23 °C
** ClimateLine Air: 37 dBA med osäkerhet på 2 dBA / ClimateLine Air och 5 l/min extra O2: 45 dBA med en osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt ISO 80601-2-74:2017 (HFT-funktionen)
*** Vid parkoppling med en SpO2-monitoreringsenhet.

 

Några fler frågor?

Kontakta oss