Support för Lumis HFT

Artikelnummer: Lumis HFT (28401)

How-To Videos

Ta reda på mer

resmed-mechanical-ventilation-NIV-patients

Ventilatorer

Våra mångsidiga ventilatorer ger effektiv behandling för en lång rad andningsbesvär, oavsett om patienten behöver mekanisk ventilationsbehandling i hemmet, på sjukhus eller på resan.

tillbehör-ventilatorer-resmed

Tillbehör

Ta en titt på våra utbytesdelar reservdelar och tillbehör till apparaterna, som gör att dina patienters utrustning fortsätter att fungera effektivt.

ResMed-AirView-fjarrovervakning-ventilation-KOL

AirView för ventilation

AirView hjälper dig att hantera ventilerade patienter mer effektivt genom att du får fjärråtkomst till aktuella, detaljerade kliniska data så att du kan prioritera de patienter som har störst behov av din hjälp.

Lumis HFT är inte lämplig för livsuppehållande behandling.
Icke-avtalsenlig bild av näsgrimma – Använd endast näsgrimmor som rekommenderats av ResMed.
*Lumis kan användas i upp till 16 timmar med ett flöde om 15 l/min. Mer information finns i användarguiden. Inställd på befuktningsnivå 3, med omgivningstemp. 23 °C
** ClimateLine Air: 37 dBA med osäkerhet på 2 dBA / ClimateLine Air och 5 l/min extra O2: 45 dBA med en osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt ISO 80601-2-74:2017 (HFT-funktionen)
*** Vid parkoppling med en SpO2-monitoreringsenhet.

 

Några fler frågor?

Kontakta oss