Uppkopplad vård med stöd på distans

FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL
ResMeds teknik för distansmonitorering stärker dina möjligheter till vård av patienter med sömnrelaterade andningsstörningar och ventilerade patienter. I våra innovativa lösningar kombineras uppkopplade apparater med plattformar för fjärrhantering så att du kan stötta patienterna genom bättre tjänster och effektivare vård under hela behandlingstiden.

Vård på distans som stöd till dina patienter

Stötta patientens följsamhet till CPAP-behandlingen. Med myAir kan du ansluta trådlöst till ResMeds CPAP-apparater, och hjälpa patienterna att följa den rekommenderade behandlingen genom individanpassad uppföljning och coachning

Allt om myAir

Övervaka och anpassa patientens behandling med AirView för sömnbehandling, ett säkert, molnbaserat system som är avsett att göra det enklare att stötta patienter med sömnapné på distans.

Allt om AirView för sömnbehandling

Gör patientvården smidigare. Få tillgång till detaljerade behandlingsdata för ventilerade patienter snabbt och enkelt, och använd anpassningsbara filter för att rikta in insatserna där de behövs mest. Allt detta stöds av AirView för ventilation.

Allt om AirView för ventilation

Att välja rätt CPAP mask till din patient

ResMed CPAP-maskkategorier är utformade för att återspegla patientbehov och sömnvanor, vilket hjälper dig att lättare hitta rätt mask. Välj den mask som passar din sömnapnépatient från kategorierna: Minimaslist, Frihet och Trygghet

Minimalist CPAP masker
ResMed-minimalist-CPAP-masker-400x330
Frihet CPAP masker
Trygghet CPAP masker

Utforska våra produkter

Upptäck vårt sortiment av produkter för sömnrelaterade andningsstörningar och ventilation.

Masker

Se vårt breda utbud av högkvalitativa och bekväma masker.

PAP-apparater

Våra sömnbehandlingsapparater ger patienter med sömnrelaterade andningsstörningar en effektiv och diskret behandling.

Apparater för andningsvård

Utformade för att för att hjälpa dina patienter att andas lättare och mer behagligt.

Oralt hjälpmedel

Narval CC är specialtillverkad komfort i form av en liten, lätt antiapnéskena för behandling av snarkning och OSA.

Information om Philips återkallande av produkt (juni 2021)

Måndagen den 14 juni 2021 utfärdade Philips ett frivilligt meddelande om återkallande av produkt i USA och ett säkerhetsmeddelande i övriga världen (Philips återkallelse* juni 2021 nedan) för vissa CPAP-apparater och ventilatorer. ResMed-apparater omfattas inte av detta återkallande och är säkra för patienter att använda. ResMed-apparater använder ett annat material för ljudreducering än det material som används av Philips.
För ResMed är patientsäkerheten högsta prioritet.