Information om användningen av ResMeds masker med magnetclips

Senast uppdaterad: 9 november 2022

Uppdateringar publiceras här

Patientsäkerhet har alltid högsta prioritet för ResMed. Vi har tagit fram den här webbplatsen för att informera dig om användningen av ResMeds masker med magnetclips. ResMeds masker är säkra att använda när du följer ResMeds användningsinstruktioner, gällande lokala föreskrifter och tillgänglig information från din vårdgivare, utrustningsleverantör eller tillverkare av andra apparater du kanske använder1.

Våra instruktioner finns i användarguiden till din mask. Enligt våra instruktioner rekommenderas i allmänhet patienter med aktiva medicinska implantat2, till exempel pacemakrar, defibrillatorer, magnetiska shuntventiler för cerebrospinalvätska (CSF) eller cochleaimplantat, att hålla huvudbandet och ramen minst 50 mm från dessa aktiva medicinska implantat för att undvika eventuell påverkan från lokala magnetfält.

I takt med tekniska förändringar och aktuell eftermarknadsinformation ser vissa reglerande organ i andra delar av världen över rekommendationerna om användning av magneter i kombination med vissa implanterbara apparater.

Vi följer denna utveckling, inklusive ett aktuellt säkerhetsmeddelande från en konkurrent, för att fastställa om vi ska förbättra någon del av vår märkning och våra användningsinstruktioner, eller vår utbildning till utrustningsleverantörer och patienter om säker användning av ResMeds masker med magneter. Om du har frågor eller funderingar kan du läsa våra vanliga frågor och svar och rådgöra med din vårdgivare.

Gäller detta mig?

Denna information gäller ett begränsat antal PAP-användare som har aktiva medicinska implantat, till exempel pacemakrar, defibrillatorer, magnetiska shuntventiler för cerebrospinalvätska (CSF) eller cochleaimplantat. Enligt ResMeds användarinstruktioner är masker med magneter kontraindikerat (inte lämpligt) för patienter med följande befintliga tillstånd:

 • ett hemostatiskt metallclips som implanterats i huvudet för att åtgärda ett aneurysm
 • metallskärvor i ett av eller båda ögonen efter en penetrerande ögonskada

Om du har frågor om din specifika situation, rådgör med din vårdgivare.

Vilka av ResMeds masker innehåller magneter?

Klicka på länkarna nedan för mer information om de ResMed-masker som har magnetclips.

Helmasker*

Allmänna frågor och svar

Ja. Magneter används i de nedre huvudbandsremmarna och ramen på vissa ResMed-masker, och den magnetiska kraften är inom de gränser som angetts av ICNIRP (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection) för allmän användning1.

Alla ResMeds masker med magneter levereras med märkning och instruktioner till användare om användningen av magneter nära metallimplantat och andra medicintekniska produkter.

I takt med tekniska förändringar och aktuell eftermarknadsinformation ser vissa reglerande organ i andra delar av världen över rekommendationerna om användning av magneter i kombination med vissa implanterbara apparater.

Av denna anledning, och efter ett aktuellt säkerhetsmeddelande från en konkurrent, ser vi över märkningen och instruktionerna för att fastställa om det behövs förbättringar i informationen till leverantörer och patienter om säker användning av ResMeds masker med magneter, för ökad patientsäkerhet.

 • Magnetstyrkan är specificerad att vara mindre än 400mT, men mäter vanligtvis inom 160mT till 300mT. Vilket är inom de gränser som angetts av ICNIRP (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection) för användning av magneter i den här miljön.
 • Prata med din vårdgivare om eventuella risker det kan medföra att använda en mask med magneter.

I följande ResMed-masker används magneter:

Helmasker*: AirFit F20, AirFit F30, AirFit F30i, AirTouch F20, AirFit F20 oventilerad

Näsmasker*: AirFit N20, AirTouch N20, AirFit N10

Vanliga frågor och svar för PAP-användare

ResMeds masker är säkra att använda när ResMeds användarinstruktioner följs. Alla ResMeds masker med magneter levereras med märkning och instruktioner om användningen av magneter nära andra medicintekniska produkter. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna i användarguiden för masken, gällande lokala föreskrifter och att du pratar med din vårdgivare om eventuella risker som det kan innebära att använda en mask med magneter.

Följande ResMed-masker har magnetclips:

 • Helmasker*: AirFit F20, AirFit F30, AirFit F30i, AirTouch F20, AirFit F20 oventilerad (NV)
 • Näsmasker*: AirFit N20, AirTouch N20, AirFit N10

Var ser jag vilken maskmodell jag har?

 • AirFit F20/AirFit F20 NV: På mjukdelens underdel, precis under knäröret. AirFit F20 oventilerad har ett blått oventilerat knärör
 • AirFit™ F30: Ovanpå den övre huvudbandsremmen eller på ramens underdel, rakt under knäröret
 • AirFit™ F30i: På huvudbandets baksida, mjukdelens underdel
 • AirTouch F20: På mjukdelens underdel, precis under knäröret
 • AirFit™ N20: På mjukdelens underdel, precis under knäröret
 • AirTouch N20: På mjukdelens underdel, precis under knäröret
 • AirFit™ N10: Ramens arm, huvudbandets baksida

Prata med din vårdgivare för mer information om vilken mask som kan passa dig bäst.

I följande ResMed-masker används inte magneter:

Helmasker*: Quattro Air, Mirage Quattro, Quattro Air oventilerad

Näsmasker*: AirFit N30, AirFit N30i, Mirage FX, AirFit N20 Classic

Näskuddar*: AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX

 • Det finns olika typer av aktiva medicintekniska produkter, till exempel pacemakrar, defibrillatorer, magnetiska shuntventiler för cerebrospinalvätska (CSF) eller cochleaimplantat.
 • Obs! Denna lista innehåller inte alla medicinska implantat. Om du har en medicinteknisk produkt implanterad i huvudet och/eller bröstet, rådgör med din vårdgivare eller tillverkaren av implantatet.

Nej. Mobiltelefoner har växlande magnetfält. Magneterna i ResMeds huvudbandsclips har ett statiskt magnetfält och uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter1.

Vanliga frågor och svar för vårdgivare

Rådgör med din ResMed-representant för rekommendationer om masker.

I följande ResMed-masker används inte magneter:

 • Helmasker*: Quattro Air, Mirage Quattro, Quattro Air oventilerad
 • Näsmasker*: AirFit N30, AirFit N30i, Mirage FX, AirFit N20 Classic
 • Näskuddar*: AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX

* Tillgängligheten på dessa masker kan variera beroende på region.

Referenser:

1 –  Riktlinjerna för allmän exponering för statiska magnetfält har fastställts av ICNIRP (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection) och har erkänts av WHO (World Health Organization).

2 – Obs! Denna lista innehåller inte alla medicinska implantat. Om du har en medicinteknisk produkt implanterad i huvudet och/eller bröstet, rådgör med din vårdgivare eller tillverkaren av implantatet.