Att leva med sömnapné

Tänk på varför du använder din behandlingsutrustning. Hur kan den hjälpa dig att leva det liv du vill? Här följer några verktyg och tips som gör det lättare att fortsätta med behandlingen.

Få tillgång till rätt information med myAir

myAir har gjort stor skillnad för Rose. Behandlingen av sömnapné blir enklare och hon känner sig tryggare med tillgång till dagliga sömndata.*

* Den här patientberättelsen är hämtad ur verkligheten och är en dokumenterad erfarenhet av patientens individuella svar på behandlingen. Utfall och resultat kan variera och den här personens individuella svar ger ingen indikation på eller garanti för att någon annan har samma eller liknande upplevelser. Vårdpersonalen kan ge dig mer information.