Lumis™

Noninvasiva ventilatorer

Noninvasiv personligt anpassad ventilation för patienter (>13kg)* med andningsinsufficiens, till exempel KOL, som andas spontant. Ventilatorerna i Lumis-serien har teknik för att hantera maskläckage och hålla sig synkroniserad med din andning.

  • lumis-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
  • lumis-alarm-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
  • lumis-noninvasive-ventilation-device-video
lumis-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
lumis-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
lumis-alarm-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
lumis-noninvasive-ventilation-device-video

Elegant, användarvänlig design

Lumis är designad med dig i åtanke och är lätt att navigera och använda.

resmed-lumis-noninvasive-ventilation

Tekniker för individanpassad behandling

lumis-noninvasive-ventilation-patient-resmed-mobile

Teknikerna Vsync, TiControl™ och trigger- och cykelfunktionerna fungerar tillsammans för att hantera eventuellt maskläckage, synkronisera med din andning underlätta för dig att andas spontant, så att du kan få precis den nivå av ventilation du behöver.

Automatisk befuktning

När Lumis används med uppvärmd befuktare, HumidAir och uppvärmd slang, ClimateLineAir, levereras optimal befuktning automatiskt; Climate Control Auto. Inställning sker automatiskt och utan komplicerade justeringar.

resmed-lumis-noninvasive-ventilation-humidification

Andra funktioner

  • Två av Lumis-modellerna har en uppsättning fasta och justerbara larm för extra trygghet.
  • Med iVAPS registreras din unika alveolärventilation, lämpliga målvärden ställs in och därefter levereras ett jämnt tryckstöd på den nivå som behövs.
  • Funktionen för intelligent backupfrekvens (iBR)* ger dig maximala förutsättningar för att kunna trigga ventilatorn. iBR-funktionen är vilande tills du behöver den (dvs. om du inte kan trigga ventilatorn) och då tillför den backupandetag så att du kommer tillbaka till rätt frekvens på ett behagligt sätt.
  • AutoEPAP*** övervakar din övre luftväg och justerar det tillförda utandningstrycket automatiskt för att åtgärda eventuella blockeringar.
  • Rampfunktion för extra komfort. Lumis har en rampfunktion som hjälper dig att påbörja behandlingstillfället på ett bekvämt sätt.

Tillbehör till Lumis

Den uppvärmda befuktaren HumidAir är utformad för integrering med behandlingsapparaten och är avsedd att motverka torrhet och nästäppa.

Den uppvärmda luftslangen ClimateLineAir håller en jämn temperatur på den befuktade luften när den passerar genom slangen.

Hur man köper

Kontakta vår kundtjänst eller din vårdgivare för information om hur du får tag i våra produkter.

 

Relaterade produkter

Behandlingsapparat för noninvasiv ventilation som kan göras invasiv, för patienter som andas spontant.

Läs mer

Behandlingsapparat med invasiv och noninvasiv ventilation för patienter med olika grad av ventilationsbehov.

Läs mer

Referenser:

*Behandlingsfunktionen iVAPS är indikerad för patienter som väger minst 30 kg.
**Tillgänglig i iVAPS- och ST-funktionerna.
***Tillgänglig i iVAPS-funktionen.