Support för Stödarm för MPV-krets

Relaterade produkter

Astral™ mobilitetsväska skyddar Astral™ ventilator för livsupphållande vård samt dess tillbehör under transport och vid vardagsbruk.

Läs mer

Astral™ externbatteri designat specifikt för användning med Astral™-serien, ger ökad batterikapacitet och autonomi.

Läs mer

Ett portabelt stativ att använda för vård i hemmet och utformat för att minska risken för olyckor genom en större rörelsefrihet och stöttre komfort.

Läs mer