Narval CC TM Antiapnéskena

För dig som söker ett alternativ till traditionell APAP, CPAP, PAP-behandling kommer du att gilla den lätta och lågprofilerade utformningen av Narval CC TM. Med denna specialtillverkade enhet sätts din personliga komfort i första rummet, och den är ett av de minsta orala hjälpmedel som finns,* vilket gör den extremt bekväm att använda och enkel att sova med.

Narval CC

Kliniskt prövad1,2, innovativ och skräddarsydd mandibular ompositioneringsanordning för att behandla OSA och snarkning.

narval-cc-resmed-behandling-mot-snarkning-oralt-hjälpmedel

Kliniska resultat för Narval CC

Narval CC är en kliniskt beprövad antiapnéskena som är skräddarsydd för större komfort och nattlig användning.

Det är en av de minsta och lättaste antiapnéskenorna som finns på marknaden. I en pågående femårig ResMed klinisk studie visade 3-6 månaders resultat att patienter använde den i genomsnitt 6,7 timmar per natt och 6,7 nätter per vecka.4 Narval CC hjälper not snarkning hos 90% av patienterna som använder den. 4

oral-apparat-snarkning-osa-behandling-resmed

Referenser:

    1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnoea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines.
    2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European).
    3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France).
  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.